ออกมาเลือกตั้ง2ก.พ.

ออกมาเลือกตั้ง2ก.พ.

กลุ่มลูกคนเมืองรักชาติและเสื้อแดงเชียงรายมอบดอกไม้ให้นายพิทักษ์ ชาติดี หัวหน้างานจัดการเลือกตั้ง กกต.เชียงราย และรณรงค์ให้คนออกมาเลือกตั้ง