'ชุมพร-ทุ่งสง-หาดใหญ่'นำบัตรออกมาไม่ได้

'ชุมพร-ทุ่งสง-หาดใหญ่'นำบัตรออกมาไม่ได้

"สมชัย"ระบุบัตรเลือกตั้งปาร์ตี้ลิสต์ใต้ยังไม่สามารถนำบัตรออกมาจากจุดขนส่งที่ทำการไปรษณีย์3จุดคือ ชุมพร ทุ่งสง หาดใหญ่ กปปส.ปิดล้อม

นายสมชัย ศรีสุทธิยากร กกต.ด้านกิจการบริหารงานเลือกตั้ง ได้โพสต์ข้อความในเฟซบุ๊กส่วนตัว ว่า"คำถาม ชวนสงสัยที่อาจเกิดขึ้นวันที่ 2 ก.พ. 2557 1.บัตรเลือกตั้ง คราวนี้ ทำไมบางหน่วยมีตราประทับ บางหน่วยไม่มีตราประทับ ตอบ เนื่องจากการจัดส่งบัตรเลือกตั้งคราวนี้มีปัญหาอุปสรรคมากมาย นับแต่บริษัทไปรษณีย์ไทย จำกัด ขอยกเลิกเป็นคู่สัญญา ไม่ยอมส่งให้โรงพิมพ์คุรุสภา ถูกปิดล้อมและทำลายแผงวงจรพิมพ์ ที่เก็บบัตรถูกเก็บล้อมไล่ล่า การตรวจรับและการดำเนินการตามขั้นตอนปกติ เป็นไปด้วยความยากลำบาก ดังนั้นกรรมการการเลือกตั้ง จึงมีมติให้ยกเว้นการใช้ประทับในบัตรเลือกตั้ง (เป็นแค่ระเบียบ ไม่ใช่กฎหมาย) เพื่อให้สามารถมีบัตรเลือกตั้งใช้ได้ทันในวันเลือกตั้ง

อย่างไรก็ตาม การมีตราประทับเป็นเพียงแค่หนึ่งในหลายๆมาตรการที่ใช้ในการตรวจสอบว่าเป็นบัตรจริงบัตรปลอม เท่านั้น ยังมีมาตรการอีกหลายมาตรการที่เป็นหลักประกัน เช่น ลายน้ำที่มองไม่เห็น รหัสตัวเลขที่ซ่อนไว้ รหัสสีที่ใช้ในการพิมพ์ ซึ่งเป็นหลักประกันที่จะตรวจสอบบัตรปลอมครับ

2. ทำไม บางหน่วยจึงมีบัตรเลือกตั้งใบเดียว ตอบ เกิดขึ้นจาก 2 กรณี คือ 1)หน่วยเลือกตั้งบางจังหวัดในภาคใต้ ที่ ไม่มีผู้สมัครส.ส.เขต คงได้บัตรเลือกตั้ง ส.ส.บัญชีรายชื่อ เพียงใบเดียว 2) ขณะนี้ บัตรเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อทั้ง 14 จังหวัดภาคใต้ ยังไม่สามารถนำบัตรออกมาจากจุดขนส่งที่ทำการไปรษณีย์ 3 จุด คือ ชุมพร ทุ่งสง หาดใหญ่ เนื่องจากถูกปิดล้อมโดย กปปส. หากถึงวันเลือกตั้ง บัตรยังไม่สามารถเอาออกมาได้ (รัฐบาลและ กกต.ร่วมมือกันแล้วก็ยังไม่มีปัญญา) 14 จังหวัดภาคใต้ จะมีบัตร ส.ส.เขต เพียงใบเดียว

3. ทำไม บางหน่วยมีเหตุการณ์ ไม่สงบเกิดขึ้น จนต้องยุติการลงคะแนน แล้วเหตุการณ์สงบแล้วไม่เปิดใหม่ ตอบ การตัดสินใจยุติการลงคะแนน เนื่องจากมีเหตุฉุกเฉินจำเป็น เป็นอำนาจของประธานกรรมการประจำหน่วย และกกต.เขต แต่เมื่อปิดแล้ว ไม่มีอำนาจในการสั่งเปิดใหม่ได้ เพราะจะผิดกฎหมาย อย่างไรก็ดี เมื่อปิดแล้ว ต้องกำหนดวันลงคะแนนใหม่ เพื่อเป็นการรักษาสิทธิ์ของผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง ในขณะที่หากเปิดๆปิดๆ ทำให้เวลาในการเลือกตั้งไม่ครบ 7 ชม. ซึ่งอาจนำไปสู่การฟ้องร้องต่างๆตามมา และเป็นปัญหามากกว่า

4. ทำไม เจ้าหน้าที่ตำรวจ เจ้าหน้าที่ กกต. ไม่ดำเนินการตามกฎหมายอย่างจริงจังกับคนที่ทำผิดกฎหมายเลือกตั้งในวันนั้น เข้าข่ายการละเว้นปฏิบัติหน้าที่หรือไม่ ตอบ กกต.กลาง ได้ทำความเข้าใจและเห็นร่วมกันกับรัฐบาล ในวันที่ประชุมร่วมกับนายกรัฐมนตรี แล้วว่า การจัดการเลือกตั้งวันที่2ก.พ.2557นอกจากจะต้องทำให้เกิดความสำเร็จตามกรอบของกฎหมายของเต็มที่แล้ว ยังต้องยึดถือหลักความสงบเรียบร้อยของบ้านเมือง ไม่นำประเทศไปสู่สถานการณ์ความรุนแรง ดังนั้น การพิจารณาตัดสินใจต่างๆ จะต้องยึดถือหลักความสงบเรียบร้อยของบ้านเมืองเป็นสำคัญ แต่ให้มีการบันทึกภาพเหตุการณ์ต่างๆ เพื่อใช้เป็นประโยชน์ในการดำเนินการตามกฎหมายภายหลังครับ

5. หน่วยเลือกตั้งที่ใช้สิทธิ์ไม่ได้ จะได้ใช้สิทธิ์วันไหน ตอบเป็น 2 กรณี ครับ กรณีแรก หากเขาเปิดอยู่ แต่เราเข้าไปไม่ได้เอง ถือว่าการเลือกตั้งสมบูรณ์ ไม่มีการจัดใหม่ให้กรณีที่สอง หากมีการประกาศยุติการละคะแนนด้วยสาเหตุใดๆ ก็ตาม เช่น กรรมการประจำหน่วยไม่ครบ บัตรเลือกตั้งไม่มี มีแนวโน้มความวุ่นวาย กกต.จะจัดให้มีวันเลือกตั้งใหม่ (ยังไม่ประกาศ แต่คาดว่าน่าจะเป็น ต้นเดือนมีนาคม) เอาแค่นี้ก่อนครับ วันนี้เยอะแล้ว