หนุนม็อบ กปปส.

หนุนม็อบ กปปส.

12.40 น. แบงก์ร้อยแปลอักษร "NO VOTE" หน้าตลาดเมืองไทยประกันชีวิต ทวิตเตอร์ @tanatpong_nna