สสจ.ยันทหารไม่ได้เสียชีวิตจากไข้หวัดนก

สสจ.ยันทหารไม่ได้เสียชีวิตจากไข้หวัดนก

สาธารณสุขเชียงใหม่ยันทหารที่เสียชีวิตไม่ได้เกิดจากเชื้อไข้หวัดนก ระบุเสียชีวิตจากเชื้อไวรัสH1N1 2009 เผยเป็นเชื้อไข้หวัดใหญ่ที่เคยระบาดปี52

ทพ.ดร.สุรสิงห์ วิศรุตรัตน์ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า จากการที่ที่มีพลทหารเสียชีวิตด้วยอาการไข้ ไอ หายใจเหนื่อยหอบ X-ray พบปอดบวม 2 ข้าง มีอาการระบบหายใจล้มเหลว ผลการสอบสวนโรคเบื้องต้น พบว่าผู้ป่วยมีอาการของโรคไข้หวัดใหญ่ ประกอบกับผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการของผู้ป่วยรายนี้พบเชื้อ ไวรัส H1N1 2009 ไม่ได้ติดเชื้อไข้หวัดนกตามที่เป็นข่าว นอกจากนั้นยังมีผู้ป่วยที่อยู่ในเรือนนอนเดียวกันผู้เสียชีวิตมีอาการคล้ายไข้หวัดใหญ่ทางสาธารณสุขจึงได้นำตัวไปตรวจสอบอาการ ซึ่งผลที่ตรวจออกมา พบเชื้อไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ H1N1 2009 เช่นเดียวกันผู้เสียชีวิตและยืนยันได้ว่าไม่ใช่ไข้หวัดนกอย่างแน่นอน

สำหรับ H1N1 2009 ที่ตรวจพบเมื่อปีที่ผ่านมาในจังหวัดเชียงใหม่พบผู้ติดเชื้อ 4 ราย แต่ไม่พบผู้เสียชีวิตด้วยเชื้อดังกล่าว ผู้ที่จะเสียชีวิตขึ้นอยู่กับปัจจัยการใช้ชีวิตของผู้ป่วย ร่างกายที่ไม่แข็งแรง หรือการมาพบแพทย์ล่าช้าจึงทำให้ไม่สามารถที่จะช่วยได้ทัน เมื่อช่วงที่ H1N1 2009 ที่ระบาดหนักในปีนั้นผู้ป่วยมีโอกาสเสียชีวิตเพียงร้อยละ 0.6 เท่านั้น สำหรับสถานการณ์การแพร่ระบาดในช่วงนี้ถือว่าเป็นการแพร่ระบาดขนาดเล็ก เนื่องจากตรวจพบเฉพาะในพื้นที่เท่านั้น การควบคุมต้องแยกผู้ป่วยออกจากมาพักพื้น และเข้าทำความสะอาดพื้นที่ และแนะนำให้ผุ้ที่อยู่ใกล้ชิดใส่หน้ากากอนามัย และล้างมือบ่อยๆ เพื่อตัดวงจรในการระบาด

ดังนั้นจึงอยากฝากเตือนประชาชนโดยทั่วไป ต้องรักษาร่างการให้แข็งแรง อบอุ่น ล้างมือให้สะอาดด้วยน้ำและสบู่อยู่เป็นประจำ ไม่ควรใช้เครื่องใช้ส่วนตัวร่วมกับผู้อื่น หลีกเลี่ยงสถานที่ที่มีคนแออัด หากมีอาการไอจามควรใส่หน้ากากอนามัยเพื่อลดการแพร่กระจายของเชื้อโรค และหากมีอาการไข้ ไอ หายใจเหนื่อยหอบ ควรรีบมาพบแพทย์ในทันที อย่างไรก็ตามทางสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ขอยืนยันว่า ทหารที่เสียชีวิตนั้นไม่ได้ติดเชื้อไข้หวัดนกอย่างแน่นอน แต่เสียชีวิตจากการติดเชื้อไวรัส H1N1 2009 ซึ่งเป็นเชื้อไข้หวัดใหญ่ที่เคยระบาดหนักเมื่อปี 2552 ที่ผ่านมา