พาณิชย์หวั่นค่าบาทอ่อนต้นทุนนำเข้าพุ่ง

พาณิชย์หวั่นค่าบาทอ่อนต้นทุนนำเข้าพุ่ง

พาณิชย์หวั่นค่าเงินบาทอ่อน กระทบต้นทุนวัตถุดิบที่นำเข้าเพื่อผลิตสินค้า จับตาสินค้าหลายรายการรับมือขอปรับราคา

นายสันติชัย สารถวัลย์แพศย์ รองอธิบดีกรมการค้าภายใน เปิดเผยว่า กรมการค้าภายในกำลังติดตามสถานการณ์การนำเข้าวัตถุดิบสำหรับการผลิตสินค้า หลังจากเงินบาทอ่อนค่าลงอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อต้นทุนการผลิตสินค้าหลายรายการ เช่น กลุ่มเหล็ก อลูมิเนียม กระป๋อง ทองแดงสำหรับผลิตสายไฟฟ้า ปุ๋ยเคมี ยาปราบศัตรูพืช และนม

อย่างไรก็ตามขณะนี้ยังไม่มีผู้ประกอบการรายใดยื่นขอปรับราคา แต่คาดว่าหลังจากสถานการณ์ปกติและผู้ผลิตมีต้นทุนสูงขึ้น จะผู้ประกอบการยื่นขอปรับราคาอย่างแน่นอน

ทั้งนี้เท่าที่กรมการค้าภายในติดตามสถานการณ์วัตถุดิบนำ พบว่าผู้ผลิตได้สต็อกวัตถุดิบไว้จำนวนหนึ่ง น่าจะใช้ได้ 2-3 เดือน การปรับราคาสินค้าจึงไม่น่าเกิดขึ้นในช่วงนี้ และหากมีการยื่นขอปรับราคาจริง จะต้องพิจารณาต้นทุนว่าเป็นวัตถุดิบนำเข้าล็อตใหม่หรือไม่ เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมต่อทั้งฝ่ายผู้ผลิตและผู้บริโภค

สำหรับความเคลื่อนไหวอัตราแลกเปลี่ยนค่าเงินบาทต่อดอลลาร์สหรัฐเมื่อเวลาประมาณ 8 .30 น.ที่ผ่านมา ซื้อ 32.57 ขาย 33.27 บาทต่อดอลลาร์