บำเพ็ญพระราชกุศลสมเด็จพระสังฆราช

บำเพ็ญพระราชกุศลสมเด็จพระสังฆราช

สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ เสด็จแทนพระองค์บำเพ็ญพระราชกุศลสตมวารถวายพระศพสมเด็จพระสังฆราช

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ในการบำเพ็ญพระราชกุศลสตมวาร ถวายพระศพสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก (เจริญ สุวฑฺฒโน) ณ ตำหนักเพ็ชร วัดบวรนิเวศวิหาร ในการนี้พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาโดยเสด็จด้วย โดยมีน.ส.ยิงลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี และบุคคลสำคัญ ข้าราชการจากกระทรวงต่างๆ และคณะทูตจากประเทศลาว จีน อินเดีย กัมพูชา เฝ้ารับเสด็จฯ

จากนั้น สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯสยามมกุฎราชกุมาร ทรงจุดธูปเทียนเครื่องสักการะแล้วทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการ พระสงฆ์ 10 รูป พระสงฆ์สวดพระพุทธมนต์จบแล้ว ทรงทอดผ้าไตร พระสงฆ์สดับปกรณ์ ถวายอดิเรก เจ้าพนักงานนิมนต์พระสงฆ์ที่จะถวายพระธรรมเทศนา และสวดธรรมคาถาขึ้นนั่งยังอาสนสงฆ์ ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทรงธรรม พระราชาคณะถวายศีลและถวายพระธรรมเทศนา จบพระ 4 รูป สวดธรรมคาถาแล้ว ทรงประเคนจตุปัจจัยไทยธรรมบูชากัณฑ์เทศน์ และทรงทอดผ้าไตร พระสงฆ์ทั้งนั้น สดับปกรณ์ ถวายอนุโมทนา ถวายอดิเรก เสด็จพระราชดำเนินไปทรงจุดธูปเทียนที่เตียงพระสวดพระอภิธรรม เสด็จพระราชดำเนินกลับ

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำหรับการจัดพระราชพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลสตมวาร ถวายพระศพสมเด็จพระสังฆราช ในวันแรกนี้ ตลอดช่วงเช้าคณะสงฆ์ เจ้าหน้าที่จากสำนักพระราชวัง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้เข้ามาจัดสถานที่เตรียมพร้อมในการพระราชพิธี พร้อมทั้งจัดที่นั่งสำหรับคณะทูตานุทูตจากนานาประเทศ ผู้นำชาวพุทธ ตลอดจนผู้แทนหน่วยงาน และแขกสำคัญของประเทศ โดยมีการประดับตกแต่งสถานที่ด้วยดอกไม้ประดับสีขาวรูปพญาช้าง และบริวาร อย่างงดงาม และได้ปิดการสักการะพระศพตั้งแต่ช่วงสายไปจนถึงเสด็จสิ้นพระราชพิธีช่วงเย็น

อย่างไรก็ตาม ตลอดทั้งวันยังคงมีประชาชนเดินทางรอเฝ้ารับเสด็จ และร่วมฟังสวดพระอภิธรรมเป็นจำนวนมาก และประชาชนบางส่วนแม้จะไม่ได้เข้าไปกราบสักการะพระศพ แต่ได้ไปกราบสักการะพระรูปสมเด็จพระสังฆราช 3 มิติเสมือนพระองค์จริง ที่บริเวณด้านหน้าตำหนักคอยท่าปราโมช ที่ทางวัดบวรฯได้ประดับตกแต่งโดยจำลองบรรยากาศเหมือนกับสวนป่าแทน ทั้งนี้ภายหลังจากเสร็จสิ้นพระราชพิธีในช่วงเย็น ทางวัดบวรฯ ได้เปิดให้ประชาชนได้เข้าไปสักการะพระศพสมเด็จพระสังฆราชได้ตามปกติ

พระศากยวงศ์วิสุทธิ์ เลขานุการกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ คณะกรรมการการจัดงานบำเพ็ญพระกุศลพระศพสมเด็จพระสังฆราช กล่าวว่า ในวันที่ 7 ก.พ.เวลา 08.30 น. คณะสงฆ์อนัมนิกายแห่งประเทศไทย นำโดยพระคณานัมธรรมเมธาจารย์ (ถนอม เถื่อนถึก) รองเจ้าคณะใหญ่อนัมนิกาย จะจัดพิธีบำเพ็ญกุศล(กงเต็ก) โดยมีสมเด็จพระวันรัต รักษาการเจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหาร กรรมการมหาเถรสมาคม(มส.) เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ พระสงฆ์ฝ่ายอนัมนิกาย จำนวน 60 รูป ประกอบพิธีเจริญพุทธมนต์และพิธีถวายข้าวพระพุทธ พร้อมทั้งประกอบพิธีไทยทานทิ้งกระจาด อุทิศถวาย สมเด็จพระสังฆราช รวมทั้งพิธีส่งเครื่องกระดาษ ตำหนักคอยท่าปราโมช จำลองด้วย