พท.ชี้ประกาศในพรฎ.ไม่ให้เลือกตั้งโมฆะ

พท.ชี้ประกาศในพรฎ.ไม่ให้เลือกตั้งโมฆะ

"พีรพันธุ์"แนะกกต.ประกาศในพ.ร.ฎ.กำหนดวันรับสมัครใหม่ ไม่ขัดม.108 ทำให้การเลือกตั้งวันที่ 2 ก.พ.เป็นโมฆะ

ที่พรรคเพื่อไทย นายพีรพันธุ์ พาลุสุข รมว.วิทยาศาสตร์ กล่าวถึงกรณีที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง(กกต.)ระบุหากสถานการณ์มีแนวโน้มที่จะมีความรุนแรง กกต.อาศัยบทบัญญัติ มาตรา 78 แห่ง พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ.2550 อันเนื่องมาจากเกิดการจลาจล อุทกภัย อัคคีภัยและเหตุสุดวิสัยอื่น สามารถสั่งงดลงคะแนนได้ว่า กฏหมายเขียนไว้ชัดเจนอยู่แล้วว่าสามารถเลื่อนการเลือกตั้งได้ แต่เฉพาะบางหน่วยเท่านั้น ไม่ใช่ทั้งหมด

ส่วนการที่กกต.จะเลื่อนไปเลือกตั้งใหม่วันไหนขึ้นอยู่ที่ว่ากกต.จะประเมินว่าควรจะใช้ระยะเวลาเท่าใด ส่วนเขตที่มีปัญหาในพื้นที่ภาคใต้ทั้ง28เขตกกต.ต้องประกาศวันรับสมัครใหม่ในพระราชกฤษฏีกา ไม่ใช่จะให้ไปออกพระราชกฤษฎีกาใหม่ และควรสรุปผลให้เสร็จภายในเดือนมีนาคม เป็นไปตามพรบ.การเลือกตั้งที่ให้สรุปผลแล้วเสร็จภายใน 30 วันหลังวันที่ 2 ก.พ.

เขา กล่าวอีกว่า ทั้งนี้กกต.สามารถประกาศในพระราชกฤษฏีกำหนดวันรับสมัครใหม่แล้วยังต้องกำหนดวันลงคะแนน สำหรับเขตที่ไม่สามารถรับสมัครส.ส.และเขตที่ไม่สามารถไปลงคะแนนได้ ซึ่งไม่ใช่การกำหนดวันเลือกตั้งแต่เป็นกำหนดวันลงคะแนน ทำให้ไม่ไปขัดกับมาตรา108 ที่ทำให้การเลือกตั้งวันที่ 2 ก.พ.เป็นโมฆะ