ภาวะเงินตราต่างประเทศ (30 ม.ค. 57)

ภาวะเงินตราต่างประเทศ (30 ม.ค. 57)

ดอลลาร์สหรัฐแข็งค่า หลัง FED มีมติเอกฉันท์ลด QE

(ดูรายละเอียดเพิ่มเติม)