พอร์ตลงทุนหุ้นวันนี้ต่างชาติขาย3.3พันลบ.

พอร์ตลงทุนหุ้นวันนี้ต่างชาติขาย3.3พันลบ.

พอร์ตลงทุนหุ้นวันที่ 30 ม.ค. ต่างชาติขาย 3.3 พันล้าน รายย่อยซื้อ 2.7 พันล้าน สถาบันซื้อ 640 ล้าน บัญชีบล.ซื้อ 11 ล้าน

พอร์ตลงทุนตลาดหลักทรัพย์ฯ แยกตามประเภทนักลงทุน ณ วันที่ 30 ม.ค. 2557 (หน่วย:ล้านบาท)

สถาบันในประเทศ1,899.70 1,258.96 640.75

บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ 2,261.13 2,249.87 11.26

นักลงทุนต่างประเทศ 6,754.05 10,116.85 -3,362.79

นักลงทุนทั่วไปในประเทศ 10,171.06 7,460.27 2,710.79

มูลค่าการซื้อขายรวม 21,085.95 ล้านบาท