เรียกร้องหยุดความรุนแรง เดินหน้าปฏิรูป

เรียกร้องหยุดความรุนแรง เดินหน้าปฏิรูป

"เครือข่ายเดินหน้าปฏิรูป"แถลงเรียกร้องคู่ขัดแย้งใน 3 ประเด็น ได้แก่ ขอให้ "หยุดความรุนแรง เริ่มการเจรจา เดินหน้าปฏิรูป" รร.เดอะเดอะ สุโกศล