เสด็จฯเปิดร้าน

เสด็จฯเปิดร้าน

พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิตติยาภาเสด็จฯทรงเปิดร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากฝีมือผู้ต้องขังชื่อ24th JULY Inspire By Princess PA The SCENERY