ตลาดหลักทรัพย์ฯ เยี่ยมชมกิจการ

ตลาดหลักทรัพย์ฯ เยี่ยมชมกิจการ

ชนิตร ชาญชัยณรงค์ รองผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์ฯพร้อมคณะ เข้าเยี่ยมชมกิจการบริษัท บีเจซี เฮฟวี่ อินดัสทรี จำกัด (มหาชน) หรือ BJCHI