SAMART - ซื้อ

SAMART - ซื้อ

ความโดดเด่นเฉพาะตัวหนุนราคาฟื้นตัวเร็ว

เงินปันผลสูง ปัจจัยค้ำราคาหุ้น
SAMART มีจุดเด่นจ่ายเงินปันผลสม่ำเสมอและให้อัตราผลตอบแทนสูงกว่ากลุ่มฯและมองว่าจะเป็นปัจจัยบวกจากเงินปันผลจะหนุนราคาหุ้น โดยเราคาดว่าบริษัทจะจ่ายเงินปันผลของงวดปี 2556 หุ้นละ 0.75 บาท โดยคาดว่าจะจ่ายในงวด 2H56 หุ้นละ 0.40 บาท ให้อัตราผลตอบแทน 3% ซึ่งเราได้รวมผลประกอบการ 4Q56 ที่คาดว่าจะมีกำไรสุทธิลดลง 23% QoQ เป็น 305 ล้านบาท อ่อนตัวลงมากกว่าที่เราคาดเนื่องจากธุรกิจของ SIM และ SAMTEL ชะลอตัวจากปัญหาการเมือง ทำให้กำไรสุทธิปี 2556 ของ SAMART จะต่ำกว่าประมาณการเดิมเล็กน้อย

ราคาปัจจุบันมี Upside จากสมมติฐานกรณีแย่
เราคาดกำไรสุทธิปี 2557 ของ SAMART จะเติบโต 20% YoY เป็น 1.7 พันล้านบาท แต่เนื่องจากสัดส่วนกำไรของ SAMART กว่า 70% มาจาก SIM และ SAMTEL ที่เกี่ยวข้องกับการบริโภคและการลงทุนในประเทศ จากการวิเคราะห์ผลกระทบจากบริษัทย่อย บนสมมติฐาน (1) ปรับลดราคาขายเฉลี่ยเครื่องมือถือลง 10% จากกรณีปกติเป็น 2,500 บาท เท่ากับช่วงเริ่มต้นที่ SIM เพิ่มสัดส่วนเครื่อง Smart phone ทำให้กำไรสุทธิลดลง 24% จากกรณีปกติ และ (2) ปรับลด Backlog ของ SAMTEL ที่จะรับรู้รายได้ปีนี้เหลือ 8 พันล้านบาทเท่ากับมูลค่างวดสิ้นปี 2556 ทำให้กำไรสุทธิ SAMTEL ลดลง 31% จากกรณีปกติ ผลกระทบจากทั้ง 2 ส่วน ทำให้กำไรสุทธิของ SAMART จะลดลง 24% จากกรณีปกติ มูลค่าเหมาะสมลดลงเป็น 21.50 บาท ซึ่งยังมี Upside 48% จากราคาปัจจุบัน

OTO รอจังหวะเข้าตลาดกลางปีนี้
ภาวะตลาดหุ้นที่ไม่สดใสทำให้ SAMART เลื่อนเสนอขายหุ้น IPO จำนวน 80 ล้านหุ้น ของ บริษัท วันทูวัน คอนแทคส์ (OTO) จากเดิม 1Q57 เป็น 2Q57 เรามองว่าประเด็นนี้ลดความน่าสนใจต่อหุ้น SAMART เนื่องจากให้สิทธิผู้ถือหุ้น SAMART จองหุ้น IPO ไม่เกิน 20 ล้านหุ้น กำหนดอัตราสิทธิได้หุ้น IPO (Conversion ratio) ที่ 50 หุ้นของ SAMART : 1 หุ้น IPO นอกจากนี้เราคาดว่า SAMART จะมีปัจจัยบวกจากการรับรู้กำไรจากส่วนต่างราคา IPO กับราคาทุนที่ถือ OTO