เคารพบรรพบุรุษ

เคารพบรรพบุรุษ

ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ และบรรพบุรุษ เนื่องในโอกาสวันตรุษจีนที่บ้านพัก