ตรุษจีน

ตรุษจีน

เช้าวันเทศกาลตรุษจีนชาวไทยเชื้อสายจีน ออกมาไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำตลาดเพื่อให้เป็นศิริมงคลในวันขึ้นปีใหม่จีนนี้ ที่ ปากคลองตลาด 30 ม.ค.57