กกต.ไม่พิจารณาธกส.ขอจ่ายจำนำข้าว5.5หมื่นล.

กกต.ไม่พิจารณาธกส.ขอจ่ายจำนำข้าว5.5หมื่นล.

กกต.ไม่พิจารณากรณีธกส.ขออนุมัติจ่าย5.5หมื่นล้านดำเนินโครงการรับจำนำข้าว ขณะเดียวกันเห็นชอบให้อียูเข้าดูการเลือกตั้งไทย

ที่ตึกโดมบริหาร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (มธ.)ศูนย์รังสิต นายสุเทพ พรหมวาศ รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) แถลงภายหลังการประชุมว่า ที่ประชุมกกต.ได้มีการพิจารณาคำขอหารือของส่วนราชการต่างๆ ตามรัฐธรรมนูญมาตรา181 โดยในกรณีที่ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหรกรณ์การเกษตร หรือธกส. หารือว่า คณะกรรมการธกส.มีมติอนุมัติให้ใช้เงินทุนสำรองจ่าย วงเงินไม่เกิน 5.5 หมื่นล้านบาทในการดำเนินการโครงรับจำนำข้าวเปลือกปีการผลิต 2556/ 2557 จะสามารถดำเนินการได้หรือไม่ กกต.เห็นว่า กรณีดังกล่าว เป็นนิติสัมพันธ์ระหว่างธกส.กับกระทรวงการคลัง และเกษตรกร รวมทั้งไม่ต้องด้วยรัฐธรรมนูญมาตรา 181 (1)(2) (4) กกต.จึงไม่มีอำนาจพิจารณาในประเด็นนี้

ส่วนที่สำนักงบประมาณขอให้กกต.พิจารณาการใช้งบกลาง เพื่อชดใช้เงินไปยังจังหวัดต่างๆ จากการที่ผู้ว่าราชการจังหวัดได้สั่งจ่ายเงินทดลองจ่ายเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินรวม 291 ล้านบาทไปแล้ว กกต.เห็นว่าว่าสามารถดำเนินการได้ โดย เป็นการใช้งบสำรองจ่ายฉุกเฉินโดยเป็นอำนาจหน้าที่ที่คณะรัฐมนนตรีต้องดำเนินการ และกกต.มีอำนาจพิจารณาตามรัฐธรรมนูญมาตรา 181 (2)

นอกจากนี้ยังมีผู้ขอหารือว่า ผู้ที่ถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งจะสามารถร่วมฟังปราศรัยหาเสียงและฟังนโยบายของพรรคการเมืองต่างๆจะในการเลือกตั้งส.ส.ครั้งนี้ได้หรือไม่ ซึ่งกกต.มีมติตามแนววินิจฉัยเดิมว่า ผู้ที่ถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งไม่มีบทบัญญัติใดห้ามไม่ให้ฟังการปราศรัยหาเสียงและฟังนโยบายของพรรคการเมือง แต่อย่างไรก็ตามจะต้องไม่มีการกระทำในลักษณะจูงใจให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งลงคะแนนหรืองดเว้นการลงคะแนนให้แก่ผู้สมัคร หรือพรรคการเมืองใดตามมาตรา 53 พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส.และการได้มาซึ่ง ส.ว. พ.ศ.2550

นายสุเทพ กล่าวต่อว่า นอกจากนี้สหภาพยุโรป (อียู) จะส่งผู้เชี่ยวชาญมาประเมินกระบวนการการเลือกตั้ง ส.ส.ในวันที่ 2 ก.พ. ซึ่งจะมีหลายองค์กรด้วยกัน ทาง กกต.ไม่ขัดข้อง โดยได้มอบให้ ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ประสานงาน และคงจะมีการนัดพูดคุยกันต่อไป