สธ.เตรียมความพร้อมรับเลือกตั้ง 2 ก.พ.

สธ.เตรียมความพร้อมรับเลือกตั้ง 2 ก.พ.

ปลัดสาธารณสุข เตรียมความพร้อมรองรับเหตุฉุกเฉินในวันเลือกตั้งทั่วประเทศ 2 ก.พ. ประชุมร่วมกทม.และประชุมทางไกลทุกจังหวัดในวันที่ 31ม.ค.นี้

ที่ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาสาธารณภัยด้านการแพทย์และการสาธารณสุข (ส่วนหน้า)ของกระทรวงสาธารณสุข กรณีชุมนุมทางการเมือง ที่ รพ.สงฆ์ นายแพทย์ณรงค์ สหเมธาพัฒน์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข นายแพทย์สุพรรณศรีธรรมมา อธิบดีกรมการแพทย์ และนายแพทย์ณรงค์ อภิกุลวณิช ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาสาธารณภัยด้านการแพทย์และการสาธารณสุขฯ ประชุมผู้บริหาร ทีมแพทย์กู้ชีพ และเจ้าหน้าที่ เพื่อติดตามประเมินผลการปฏิบัติของทีมแพทย์กู้ชีพในการดูแลผู้บาดเจ็บ และเจ็บป่วยฉุกเฉินจากกรณีการชุมนุมทางการเมือง

ปลัดกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า สถานการณ์ในรอบวันที่ผ่านมา (28 มกราคม 2557)ในพื้นที่มีการชุมนุมทางการเมืองในกทม.ที่อยู่ในความรับผิดชอบการบริการของกระทรวงสาธารณสุข คือตั้งแต่แยกลาดพร้าว ถึงอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ ราชเทวี บริเวณที่รับผิดชอบเหตุการณ์ปกติ และยังคงทีมแพทย์กู้ชีพปฎิบัติงานตามปกติ ในพื้นที่ดังกล่าวร่วมกับทีมกู้ชีพพื้นฐานของมูลนิธิป่อเต็กตึ้งและร่วมกตัญญู ตลอด 24 ชั่วโมง การปฏิบัติงานของทีมแพทย์กู้ชีพของสธ.ที่ผ่านมาได้ผลดีสามารถช่วยชีวิตประชาชนรวดเร็ว เจ้าหน้าที่ปลอดภัยทุกคน

สำหรับการเตรียมพร้อมในวันที่ 2กุมภาพันธ์ 2557นี้ ซึ่งเป็นวันเลือกตั้งใหญ่ทั่วประเทศ กระทรวงสาธารณสุข ได้วางแผนจะประชุมทางไกลผู้บริหารส่วนภูมิภาค คือ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดทั้ง 76 จังหวัด ในวันที่ 31 มกราคม 2557 เวลา14.00น. เพื่อเตรียมรับสถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้นในทุกอำเภอ ซึ่งขณะนี้ อยู่ระหว่างเตรียมแผนปฏิบัติการ สำหรับการปฏิบัติงานทั้งหมดต้องคำนึงถึงความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่ด้วยและให้เจ้าหน้าที่ได้มีเวลาไปใช้สิทธิเลือกตั้ง และในวันเดียวกันนั้นกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุขจะประชุมหารือร่วมกับกรุงเทพมหานคร ในเวลา 13.30 น.