พอร์ตลงทุนหุ้นวันนี้ต่างชาติขาย599ลบ.

พอร์ตลงทุนหุ้นวันนี้ต่างชาติขาย599ลบ.

พอร์ตลงทุนหุ้นวันที่ 29 ม.ค. ต่างชาติขาย 599 ล้าน รายย่อยซื้อ 764 ล้าน สถาบันซื้อ 237 ล้าน บัญชีบล.ขาย 402 ล้าน

พอร์ตลงทุนตลาดหลักทรัพย์ฯ แยกตามประเภทนักลงทุน ณ วันที่ 29 ม.ค. 2557 (หน่วย:ล้านบาท)

สถาบันในประเทศ2,250.58 2,013.33 237.25

บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ 2,668.91 3,071.76 -402.85

นักลงทุนต่างประเทศ 9,122.14 9,721.26 -599.12

นักลงทุนทั่วไปในประเทศ 10,965.24 10,200.53 764.71

มูลค่าการซื้อขายรวม 25,006.88 ล้านบาท