มวลชนอ่างทองชวนเลือกตั้ง

มวลชนอ่างทองชวนเลือกตั้ง

มวลชนคนเสื้อขาวและนปช.อ่างทองเชิญชวนให้ประชาชนไปเลือกตั้ง 2 ก.พ. และยังเขียนชื่อนางอมรา พงศาพิชญ์ ประธานกสม.ให้ทำงานอย่างตรงไปตรงมา