'เพื่อไทย'ออกแถลงการณ์เดินหน้าเลือกตั้ง

'เพื่อไทย'ออกแถลงการณ์เดินหน้าเลือกตั้ง

"เพื่อไทย" ออกแถลงการณ์ 8 ข้อ เดินหน้าเลือกตั้ง 2 ก.พ. จี้ กกต. หาทางป้องกันปัญหาขัดขวางการเลือกตั้ง

นายโภคิน พลกุล คณะกรรมการยุทธศาสตร์พรรคเพื่อไทย แถลงว่า คณะกรรมการยุทธศาสตร์พรรคเพื่อไทย ได้หารือกับ ศูนย์อำนวยการเลือกตั้งพรรคเพื่อไทย เรื่องการเลือกตั้งวันที่ 2 ก.พ. ได้ข้อสรุปร่วมกันที่จะออกเป็นแถลงการณ์ 8 ข้อ คือ

1.พรรคเพื่อไทย ยืนยันว่า ต้องมีการเลือกตั้งทั่วไป ในวันที่ 2 ก.พ. 57

2.กลุ่มอนาธิปไตยและแนวร่วมทั้งหลาย ต้องไม่ขัดขวางการลงคะแนนเลือกตั้งโดยเด็ดขาด

3.ความขัดแย้งที่เกิดขึ้นขณะนี้ มี 2 ลักษณะ ความขัดแย้งทางการเมือง กับความขัดแย้ง ระหว่างการเคารพและไม่เคารพตามกฎหมาย

4.ความขัดแย้งทางการเมืองต้องแก้ไขภายใต้บริบทของประชาธิปไตยเท่านั้น

5.ความขัดแย้งที่สำคัญที่สุดในขณะนี้ คือ การไม่เคารพและปฏิบัติตามกฎหมายของกลุ่มอนาธิปไตย

6.กกต. ต้องรีบแก้ไขปัญหาทั้งปวงที่เกิดจากการขัดขวางการเลือกตั้ง

7.พรรคเพื่อไทย เชื่อว่า พรรคการเมือง 53 พรรค มีความตั้งใจ และความพร้อมเดินหน้าไปสู่การเลือกตั้ง

และ 8.ขอเชิญชวนประชาชนผู้รักประชาธิปไตย ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้ง เพื่อขัดขวางแนวคิด และกระบวนการเผด็จการอนาธิปไตย