ผลศึกษาเผยอากาศอินเดียมลพิษสูงสุดในโลก

ผลศึกษาเผยอากาศอินเดียมลพิษสูงสุดในโลก

มหาวิทยาลัยเยลเปิดเผยผลศึกษาว่า อินเดียเป็นประเทศที่มีมลพิษทางอากาศสูงสุดในโลก

หนังสือพิมพ์ฮินดูสถานไทม์สรายงานผลการศึกษาดังกล่าวว่า ประเทศอินเดียมีค่ามลพิษทางอากาศสูงสุดในโลก เมื่อวัดจากสัดส่วนประชากรเทียบกับข้อมูลค่าเฉลี่ยมลภาวะทางอากาศจากองค์การอนามัยโลกหรือฮู ขณะที่เมืองหลวงอย่างกรุงนิวเดลี ซึ่งมียานพาหนะที่จดทะเบียนพร้อมออกมาวิ่งบนท้องถนนถึง 810 ล้านคัน มีค่ามลภาวะทางอากาศสูงสุดในโลกเช่นเดียวกัน

ทั้งนี้ การศึกษาที่สื่ออินเดียนำมาเปิดเผย เป็นการศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลเปรียบเทียบจากทั้งหมด 178 ชาติ ภายใต้ดัชนี้ชี้วัดด้านสิ่งแวดล้อม 9 ประเภท

มหาวิทยาลัยเยล แถลงถึงผลการศึกษาว่า อินเดียตกลงมา 32 อันดับจากดัชนีคุณภาพสิ่งแวดล้อมประจำปี 2557 ซึ่งส่งผลกระทบต่อสุขภาพ ความเป็นอยู่ และคุณภาพชีวิตของชาวอินเดีย