ค้านรัฐกู้เงินจ่ายจำนำข้าว

ค้านรัฐกู้เงินจ่ายจำนำข้าว

สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจธนาคารออมสินรวมตัวใส่ชุดดำ แสดงเจตนารมณ์ในการคัดค้านการให้รัฐบาลกู้เงิน เพื่อใช้ในโครงการจำนำข้าว