พท.จี้กกต.เยียวยาผู้ใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้า

พท.จี้กกต.เยียวยาผู้ใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้า

พท.ระบุกกต.ต้องเยียวยาผู้ถูกขัดขวางการใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้ากว่า4แสนคน ออกระเบียบให้นำใบแจ้งความบันทึกประจำวันไปแสดงตน

นายคณิน บุญสุวรรณ ผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทย กล่าวว่า ในการเลือกตั้งล่วงหน้า เมื่อวันที่ 26 ม.ค. ที่ผ่านมา มีผู้ไม่สามารถไปใช้สิทธิเลือกตั้งจำนวนกว่า 4 เเสนคน ใน 10 จังหวัด เนื่องจากถูกขัดขวางและปิดล้อมหน่วยเลือกตั้ง มีการข่มขู่คุกคามผู้ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง โดยสาเหตุสำคัญคือ กกต. และผู้อำนวยการเขตเลือกตั้งใน 10 จังหวัด ดังกล่าว ย่อหย่อนและยอมจำนนต่อม็อบกปปส. ที่มาขัดขวางง่ายๆ เกินไป และประกาศปิดหน่วยเลือกตั้งอย่างง่ายดายและรวดเร็ว เหมือนกับรู้กันกับม็อบที่มาปิดล้อม

นายคณิน กล่าวว่า ในทางกฎหมายถือว่าม็อบกปปส. ขัดขวางมิให้ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง ผิดทั้งกฎหมายอาญาและกฎหมายเลือกตั้ง ส่วน กกต. และเจ้าหน้าที่ก็ถือว่าละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ ที่สำคัญ คือ กกต. และเจ้าหน้าที่เหล่านั้น ถือเป็นเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญาซึ่งไม่ได้ทำหน้าที่เลย ในการจับกุมหรือแจ้งความดำเนินคดีแก่ม็อบที่มาขัดขวางแต่อย่างใด จึงไม่สามารถปฏิเสธความรับผิดชอบได้ ดังนั้นกกต. กลาง ต้องจัดให้มีการเยียวยาผู้ใช้สิทธิเลือกตั้งจำนวนกว่า 400,000 คน ที่ถูกขัดขวางมิให้ไปใช้สิทธิได้ ทั้งนี้ กกต.จะทำเฉยเมยไม่ได้ เพราะเป็นความผิดของกกต.โดยตรง

นายคณิน กล่าวด้วยว่า กกต.กลาง มีอำนาจที่จะออกเป็นระเบียบหรือประกาศใดๆ ตามรัฐธรรมนูญมาตรา ๒๓๖ (๑) ในอันที่จะเยียวยาผู้ที่ถูกปล้นสิทธิจำนวนกว่า 400,000 คน โดยอาจจะออกระเบียบให้นำใบแจ้งความบันทึกประจำวันไปแสดงตน พร้อมสำเนาทะเบียนบ้าน เพื่อขอใช้สิทธิเลือกตั้งในวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ เมื่อเจ้าหน้าที่ประจำหน่วยได้รับใบแจ้งความดังกล่าว ให้มีอำนาจเพิ่มชื่อในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งในหน่วยเลือกตั้งนั้นได้เลย กกต.ต้องรีบออกประกาศนี้โดยเร็ว มิฉะนั้น กกต.จะตกเป็นจำเลยของผู้เสียหายนับแสนๆราย กกต. คงรับไม่ไหวแน่ นอกจากนั้น ยังมีปัญหาเรื่องเบี้ยเลี้ยงเจ้าหน้าที่และกรรมการประจำหน่วย รวมถึงเจ้าหน้าที่รักษาความสงบเรียบร้อยประจำหน่วยเลือกตั้ง ที่ผู้อำนวยการเขตเลือกตั้งสั่งปิดไป ซึ่งเบิกจ่ายไปแล้วแต่ไม่ได้ทำหน้าที่จนครบถ้วน สตง. ต้องเรียกเงินคืนด้วย