สรส.ยื่นถอดถอนกสทช.เอื้อเอกชนอนุมัติ3จี

สรส.ยื่นถอดถอนกสทช.เอื้อเอกชนอนุมัติ3จี

สรส.ยื่นวุฒิสภาถอดถอน 11 กสทช. หลังพบพฤติกรรมจงใจใช้อำนาจเอื้อเอกชน ปมอนุมัติ 3 จี

นายสาวิทย์ แก้วหวาน เลขาธิการสมาพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ (สรส.) พร้อมคณะ ได้นำรายชื่อประชาชน จำนวน 23,000 รายชื่อ ยื่นต่อนายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย รองประธานวุฒิสภา คนที่ 1 ภายหลังจากที่ก่อนหน้านี้ เมื่อวันที่ 15 ส.ค.56 ได้มาแสดงตนต่อประธานวุฒิสภา ทั้งนี้เพื่อให้วุฒิสภาพิจารณาถอดถอนคณะกรรมการและกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) จำนวน 11 คน ออกจากตำแหน่งตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 271 เนื่องจาก คณะกรรมการ กสทช. มีพฤติการณ์ส่อจงใจใช้อำนาจหน้าที่ขัดต่อบทบัญญัติออกใบอนุญาตประกอบกิจการโครงข่ายมือถือ 3G ประเภทที่ 3 เอื้อประโยชน์ให้บริษัทเอกชน ทำให้รัฐเสียหาย

ด้านนายสุรชัย กล่าวว่าวุฒิสภาจะตรวจสอบความครบถ้วนของรายชื่อ ก่อนส่งให้ ป.ป.ช.ดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป ซึ่งใช้เวลารวมทั้งสิ้น 30 วัน