'นพดล'ยื่นยูเอ็นกปปส.ชุมนุมผิด'อารยะขัดขืน'

'นพดล'ยื่นยูเอ็นกปปส.ชุมนุมผิด'อารยะขัดขืน'

"นพดล"ยื่นจดหมายถึง"บัน คี มูน" ระบุกปปส.ใช้วิธีผิดความหมายคำว่า "อารยะขัดขืน"

นายนพดล ปัทมะ เเกนนำพรรคเพื่อไทย เผยเเพร่จดหมายข่าวถึงเลขาธิการองค์การสหประชาชาติต่อสื่อมวลชนว่า 29 มกราคม 2557ฯพณฯ บัน คี มูน เลขาธิการองค์การสหประชาชาติ สำนักงานใหญ่องค์การสหประชาชาติ 1 ถนน 46 นิวยอร์ก NY 10017 สหรัฐอเมริกา

เรียน ฯพณฯ บัน คี มูน เลขาธิการองค์การสหประชาชาติ

ตามที่ได้กำหนดให้วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2557 เป็นวันเลือกตั้งทั่วไปในประเทศไทย และได้มีการกำหนดให้มีการเลือกตั้งล่วงหน้าในวันที่ 26 มกราคม 2557 ไปแล้วนั้น ปรากฏว่า กลุ่ม กปปส. ที่นำโดยนายสุเทพ เทือกสุบรรณ และกลุ่ม คปท. ซึ่งประท้วงต่อต้านรัฐบาลเพื่อให้นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรีลาออกจากการรักษาการ ได้ดำเนินการขัดขวางไม่ให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งไปลงคะแนนเสียงได้ กลุ่มผู้ประท้วงได้เรียกร้องให้นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ลาออกจากการรักษาการ เพื่อพวกเขาจะจัดตั้งสภาประชาชน ซึ่งสมาชิกบางส่วนจะแต่งตั้งโดยนายสุเทพ อย่างไม่เป็นประชาธิปไตย นายสุเทพได้ขอให้ผู้สนับสนุนขัดขวางไม่ให้การเลือกตั้งในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ เกิดขึ้น ไม่ว่าโดยวิธีใดๆ

ในระหว่างการเลือกตั้งล่วงหน้าในวันที่ 26 มกราคม กลุ่ม กปปส. และกลุ่มอื่นๆ ได้พยายามที่จะขัดขวางการลงคะแนนเสียงล่วงหน้า เช่น ทำการปิดประตู ปิดล็อกกุญแจด้วยโซ่ ไม่ให้ผู้มีสิทธิ์เข้าไปในอาคารหรือเจ้าหน้าที่ออกจากอาคาร นอนขวางประตู ข่มขู่คุกคามโดยใช้กำลังฉุดกระชากไม่ให้ผู้มีสิทธิ์เข้าไปในบริเวณหน่วยเลือกตั้ง เป็นต้น ซึ่งการกระทำเช่นนี้เป็นความผิดทางอาญา มีโทษจำคุก ฝ่าฝืนรัฐธรรมนูญ และละเมิดปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนอย่างร้ายแรง และละเมิดเสรีภาพขั้นพื้นฐานของคนไทยที่ประสงค์จะให้สิทธิเลือกตั้ง

กลุ่ม กปปส. อ้างว่ากลยุทธ์ของฝ่ายตนคือการอารยะขัดขืน แต่ข้าพเจ้าไม่เห็นด้วยอย่างสิ้นเชิง ในทางตรงกันข้าม ผู้สนับสนุนของ กปปส. ได้ใช้ความรุนแรง เช่น บุกรุก ยึดและปิดล้อมสถานที่ราชการ ข่มขู่ข้าราชการ ไม่ให้ทำงาน ปิดถนนหลวงไม่ให้สัญจรไปมา ข่มขู่สื่อสารมวลชนให้เสนอข่าวตามที่ตนต้องการ ซึ่งผิดความหมายของคำว่า อารยะขัดขืนโดยสิ้นเชิง

ดังนั้น กระผมจึงขอเรียนให้ท่านได้ทราบถึงการกระทำผิดกฎหมายและละเมิดสิทธิมนุษยชนและสิทธิเลือกตั้งดังกล่าว และขอเรียนว่าการดำเนินการของ สมาชิก กปปส. เป็นการทำลายกระบวนการประชาธิปไตย จึงขอเรียนให้ท่านทราบและเรียกร้องให้ท่านได้โปรดสนับสนุนกระบวนการเลือกตั้งอย่างสุจริตและเที่ยงธรรม และการพัฒนาประชาธิปไตยในประเทศไทย เพื่อให้คนไทยเกือบ 50 ล้านคนได้มีโอกาสกำหนดอนาคตของประเทศไทยผ่านการเลือกตั้ง เพื่อยังคงเป็นสมาชิกที่เข้มแข็งขององค์การสหประชาชาติ และประชาคมโลกต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

นายนพดล ปัทมะ สมาชิกพรรคเพื่อไทย และอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ