'เชลล์'ปรับขึ้นราคาเบนซิน40-90สต.

'เชลล์'ปรับขึ้นราคาเบนซิน40-90สต.

"เชลล์"ปรับขึ้นราคาขายปลีกน้ำมันกลุ่มเบนซินลิตรละ 40-90 สต. ดีเซลคงเดิม

บริษัท เชลล์แห่งประเทศไทย ปรับขึ้นราคาขายปลีกน้ำมันกลุ่มเบนซินอีกลิตรละ 40-90 สตางค์ ตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมา ทั้งนี้ส่งผลให้ราคากลางของสถานีบริการในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล เป็นดังนี้ เบนซิน 95 ลิตรละ 48.95 บาท, แก๊สโซฮอล์ 95 ลิตรละ 40.93 บาท, แก๊สโซฮอล์ 91 ลิตรละ 38.48 บาท และ E20 ลิตรละ 35.98 บาท ส่วนดีเซลยังคงเดิมที่ลิตรละ 29.99 บาท

ขณะที่ราคาขายปลีกของผู้ค้ารายอื่น เช่น บมจ.ปตท.(PTT)และ บมจ.บางจากปิโตรเลียม(BCP) ในสถานีบริการเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล เป็นดังนี้ เบนซิน 95 ลิตรละ 48.05 บาท, แก๊สโซฮอล์ 95 ลิตรละ 40.53 บาท, แก๊สโซฮอล์ 91 ลิตรละ 38.08 บาท, E20 ลิตรละ 35.58 บาท, E85 ลิตรละ 24.38 บาท ส่วนดีเซลลิตรละ 29.99 บาท