สหภาพฯออมสินแต่งดำค้านปล่อยกู้ข้าว

สหภาพฯออมสินแต่งดำค้านปล่อยกู้ข้าว

พนักงานธนาคารออมสินรวมตัวแต่งชุดดำ แสดงพลังคัดค้านธนาคารปล่อยกู้จ่ายเงินจำนำข้าว ชี้หากรัฐยังไม่หยุดแทรกแซงพร้อมยกระดับคัดค้านทั่วประเทศ

ที่สำนักงานใหญ่ธนาคารออมสิน สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ ธนาคารออมสิน มีการนัดประชุมวิสามัญสมาชิกทั่วประเทศพร้อมแต่งชุดดำ และจะเชิญประธานสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจธนาคารของรัฐทุกแห่ง ร่วมคัดค้านการนำเงินฝากปล่อยกู้โครงการรับจำนำข้าว

โดยสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจธนาคารออมสิน (สร.อส.) ออกแถลงการณ์แสดงจุดยืน คัดค้านไม่ให้ธนาคารออมสิน นำเงินฝากของประชาชนไปใช้ในโครงการรับจำนำข้าวของรัฐบาลในทุกช่องทาง และยืนยันว่าการดำเนินธุรกรรมทางการเงินของธนาคารออมสิน ต้องเป็นไปตามวัตถุประสงค์ การก่อตั้งธนาคารของล้นเกล้ารัชกาลที่ 6 คือ "เพื่อส่งเสริมการออมของประชาชน"

และทางสหภาพ จะติดตามและตรวจสอบ เพื่อปกป้องและรักษาผลประโยชน์ของธนาคาร ลูกค้า และประชาชน เพื่อแสดงพลังคัดค้านการนำเงินปล่อยกู้ในโครงการจำนำข้าว และหากรัฐบาลยังไม่หยุดแทรกแซงการทำงานก็พร้อมยกระดับจัดประชุมคัดค้านทั่วประเทศ