Company Focus : AOT

Company Focus : AOT

AOT จัดการ ดำเนินงาน และพัฒนาท่าอากาศยาน โดยมีท่าอากาศยานในความรับผิดชอบ 6 แห่ง

คือ ดอนเมือง เชียงใหม่ หาดใหญ่ ภูเก็ต แม่ฟ้าหลวง-เชียงราย และสุวรรณภูมิซึ่งเป็นท่าอากาศยานหลักของประเทศ

คาดกำไรปกติคาดเติบโตทั้ง YoY และ QoQ

สถิติการบินยังแข็งแกร่ง หนุนกำไรจากธุรกิจปกติ 1Q57

เราคาดว่า AOT จะมีกำไรจากสุทธิงวด 1Q57 (ต.ค.-ธ.ค.56) ราว 3 พันล้านบาท แม้ว่าจะลดลงจากงวด 4Q56 (ก.ค. - ก.ย. 56) ที่มีกำไรสุทธิสูงถึง 5.1 พันล้านบาท แต่ส่วนใหญ่แล้วเป็นการรับรู้กำไรพิเศษจากการกลับรายการด้อยค่าของสนามบิน

ดอนเมืองราว 3.2 พันล้านบาท ขณะที่กำไรปกติอยู่ที่ 1.8 พันล้านบาทส่วนใน 1Q57 เราคาดว่ากำไรจากธุรกิจปกติจะเพิ่มขึ้นเป็น 3 พันล้านบาท เติบโตสูงทั้ง QoQ และ YoY โดยผลประกอบการที่แข็งแกร่งเป็นไปตามสถิติการบินที่ยังเติบโตของจำนวนเที่ยวบินและนักท่อง

เที่ยวอย่างแข็งแกร่ง แม้จะเริ่มมีปัญหาการเมืองภายในประเทศตั้งแต่เดือน พ.ย. 56

ปัจจัยลบจากปัญหาทางการเมือง กดดันสถิติการบิน 2Q57

แม้ช่วงต้นเดือน ม.ค. 57 สถิติการบินของ AOT จะมีการเติบโตในอัตราชะลอตัวลงอย่างชัดเจนทั้งๆที่เป็นช่วง High Season โดยเฉพาะจำนวนผู้โดยสารในช่วงวันที่ 1 - 19 ม.ค. เพิ่มขึ้นเพียง 7% YoY โดยเป็นผลกระทบจากปัญหาการเมืองภายในประเทศ

อย่างไรก็ตาม เรายังคาดหมายจะเห็นกำไรปกติของ 2Q57 จะยังเติบโต YoY เนื่องจาก (1) การขยายตัวของสายการบินต้นทุนต่ำ และ (2) การขยายตัวของจำนวนนักท่องเที่ยวในสนามบินภูมิภาค จะเป็นปัจจัยที่ทำสนามบินในภูมิภาค เติบโตมากกว่าอัตราปกติ

คงประมาณการปี 57 เท่าเดิม

เรายังคงประมาณการกำไรสุทธิปี 2557 (สิ้นสุด ก.ย. 57) ไว้เท่าเดิม เนื่องจากการเติบโตของจำนวนผู้โดยสารยังคงอยู่ในระดับใกล้เคียงกับสมมติฐานที่เราประเมินไว้ที่ 10% ราคาหุ้นเริ่มทยอยปรับเพิ่ม 7% เมื่อเทียบกับราคาปิดสิ้นปี 2556 การประกาศสถิติ

การบินที่ยังมีอัตราการเติบโต ทำให้ความกังวลต่อการลงทุนใน AOT ลดลง หลังจากก่อหน้านี้ราคาหุ้นสะท้อนความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นจากปัญหาการเมืองภายในประเทศจนทำให้ราคาหุ้นลดลงไปกว่า 25% ในช่วง 2 เดือนสุดท้ายของปี 2556