รัฐบาลหวั่นรักษาการยาวพัฒนาประเทศไม่ได้

รัฐบาลหวั่นรักษาการยาวพัฒนาประเทศไม่ได้

มติรัฐบาลไม่เลื่อนเลือกตั้ง หวั่นรักษาการยาว ไม่สามารถพัฒนาประเทศได้ ไม่เป็นผลดีกับบ้านเมือง

รายงานข่าวแจ้งว่า จากการหารือของนายกรัฐมนตรี คณะรัฐมนตรีและคณะกรรมการการเลือกตั้ง(กกต.) เกี่ยวกับข้อเสนอเรื่องการเลื่อนการเลือกตั้ง 2 ก.พ. ทางรัฐบาลได้มีการพูดถึงกันว่าหากมีการเลื่อนการเลือกตั้งออกไป รัฐบาลจะขาดเสถียรภาพในการบริหารประเทศ จะต้องเป็นรัฐบาลรักษาการที่ยาวนานออกไป ซึ่งไม่เป็นผลดีกับการบริหารประเทศ โดยเฉพาะการลงทุนและการพัฒนาโครงการตามนโยบายต่างๆ ซึ่งกกต.ก็พยายามชี้แจงเหตุและผลในการเสนอเลื่อนการเลือกตั้ง เนื่องจากกต.เห็นว่าปัญหาการเลือกตั้งล่วงหน้าเมื่อวันที่ 26 มกราคมที่ผ่านมา มีเหตุรุนแรงและทำให้การเลือกตั้งไม่เป็นไปด้วยความสงบและเรียบร้อย และยังมองว่าหากมีการเลือกตั้งวันที่ 2 ก.พ.นี้ ก็จะไม่สามารถประกาศผลการเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อจำนวน 125 คนได้

เนื่องจากขณะนี้ทั้ง 28 เขตเลือกตั้งยังไม่มีผู้สมัครส.ส. ซึ่งรัฐบาลก็ได้อ้างเหตุผลว่าการเลื่อนการเลือกตั้งไม่มีกฎหมายใดมารองรับให้สามารถเลื่อนการเลือกตั้งได้และออกพระราชกฤษฎีกาขึ้นมาใหม่ แม้ว่าศาลรัฐธรรมนูญจะมีคำวินิจฉัยออกมาว่าสามารถเลื่อนการเลือกตั้งได้ แต่ทั้งนี้ศาลรัฐธรรมนูญได้ให้ประธานกกต.และนายกรัฐมนตรี ในฐานะผู้รักษาการมาหารือร่วมกัน ซึ่งเมื่อการหารือในวันนี้และรัฐบาลยืนยันที่จะเดินหน้าจัดการเลือกตั้ง กกต.ก็ต้องทำหน้าที่ต่อไป

"แม้ว่าขณะนี้จะเกิดปัญหาและอุปสรรคในการจัดการเลือกตั้งในทุกๆเรื่อง แต่ก็ยังดีกว่าไม่มีการเลือกตั้ง โดยรัฐบาลมองว่าควรแก้ไขปัญหาไปทีละขั้นตอน เพราะหากไม่เลือกตั้งครั้งนี้ก็ไม่รู้ว่าจะมีการเลือกตั้งอีกเมื่อใด "แหล่งข่าวระบุ