พอร์ตลงทุนหุ้นวันนี้ต่างชาติขาย3.2พันลบ.

พอร์ตลงทุนหุ้นวันนี้ต่างชาติขาย3.2พันลบ.

พอร์ตลงทุนหุ้นวันที่ 28 ม.ค. ต่างชาติขาย 3.2 พันล้าน รายย่อยซื้อ 4.1 พันล้าน สถาบันขาย 300 ล้าน บัญชีบล.ขาย 661 ล้าน

พอร์ตลงทุนตลาดหลักทรัพย์ฯ แยกตามประเภทนักลงทุน ณ วันที่ 28 ม.ค. 2557 (หน่วย:ล้านบาท)

สถาบันในประเทศ2,719.61 3,020.53 -300.92

บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ 3,252.91 3,914.33 -661.42

นักลงทุนต่างประเทศ 8,093.75 11,330.47 -3,236.71

นักลงทุนทั่วไปในประเทศ 15,522.25 11,323.21 4,199.05

มูลค่าการซื้อขายรวม29,588.53 ล้านบาท