กกต.เตือนไม่ฟัง รัฐเดินหน้าเลือกตั้ง2ก.พ.

กกต.เตือนไม่ฟัง รัฐเดินหน้าเลือกตั้ง2ก.พ.

(Update) กตต.แถลงร่วมรัฐบาล บอกเตือนปัญหาเลือกตั้ง 2 ก.พ. รัฐบาลไม่ฟัง "สมชัย"ก้มหน้ารับ เดินหน้าเลือกตั้งต่อ เชื่อปัญหาลากยาวไปอีก 6 เดือน

ผู้สื่อข่าวรายงานว่าภายหลังการหารือเลื่อนเลือกตั้งร่วมระหว่างรัฐบาล และ กกต. นายสมชัย ศรีสุทธิยากร กกต. ด้านบริหารงานเลือกตั้ง และ นายพงษ์เทพ เทพกาญจนา รอง ได้ร่วมกันแถลงข่าว โดยนายพงษ์เทพระบุว่า กกต. ได้มาหารือเรื่องการเลือกตั้ง และเสนอว่าการเลือกตั้งตามกำหนดอาจมีปัญหาหลายประการ แต่รัฐบาลไม่เห็นว่าจะทำให้ปัญหาหมดไปและทำให้เกิดปัญหาต่อมา การประเมินสถานการณ์ยังแตกต่างกันอยู่ ดังนั้นจึงต้องจัดการการเลือกตั้งตามกำหนด โดย กกต. จะจัดการเลือกตั้งภายใต้กรอบรัฐธรรมนูญ รัฐบาลจะสนับสนุนการทำงานของ กกต. อย่างเต็มที่

ด้านนายสมชัยกล่าวว่า จากการที่ศาลรัฐธรรมนูญมีคำวินิจฉัยว่าการเลื่อนทำได้แต่ต้องหารือร่วมกันของนายกฯและ กกต. หากสองฝ่ายเห็นพ้องต้องกันว่าหากสถานการณ์ที่เป็นอยู่ไปต่อไม่ได้ก็จัดการเลือกตั้งใหม่ได้ วันนี้จึงเป็นการหารือเพื่อนำสถานการณ์ทั้งสองฝ่ายมาหารือร่วมกัน โดยกกต.ได้เสนอข้อมูลให้เห็นถึงปัญหาที่เกิดขึ้น ก่อนและหลังวันเลือกตั้ง โดยก่อนการเลือกตั้งเช่นเรื่องของ กรรมการประจำหน่วย ที่มีการลาออกเป็นจำนวนมาก หรือเรื่องของอุปกรณ์เช่นบัตรเลือกตั้งที่บางส่วนได้ส่งไปในพื้นที่แต่เข้าไปในจังหวัดไม่ได้

นายสมชัยกล่าวว่าส่วนปัญหาที่เกิดขึ้นในวันเลือกตั้งเราประเมินจากสถานการณ์วันที่ 26 ม.ค. ที่ผ่านมา ที่มีการขัดขวางการเลือกตั้ง เราก็ห่วงว่าในวันเลือกตั้งจริงจะมีการขัดขวาง แนวทางปฏิบัติที่ตรงกันคือ เราจะยึดกฎหมายเป็นหลักและจัะหลีกเลี่ยงความรุนแรงในพื้นที่ ส่วนเรื่องการปิดหน่วย เนื่องจากมีข้อจำกัดว่าเมื่อพื้นที่ใดมีปัญหาคำไม่สงบ ผอ.หน่วยเลือกตั้ง สามารถสั่งการให้ปิดได้ และเมื่อปิดไม่สามารถสั่งการให้เปิดได้

นายสมชัยกล่าวต่อว่า นอกจากนี้เราพูดถึงผลหลังการเลือกตั้งมีความเป็นไปได้ว่า จะไม่สามารถประกาศ สส.ส. บัญชีรายชื่ ทั้ง 125 ชื่อได้ เพระาจำเป็นต้องได้คะแนนจากทุกหน่วย และมีความเป็นไปได้ว่าจะใช้เวลา 4-6 เดือนกว่าจะได้ ส่วนอีก 375 เขต มีคนลงทะเบียนสองล้านคน แต่ใช้สิทธิได้แค่หนึ่งแสนคน กรณีนี้ กกต.จะจัดให้เลือกตั้งใหม่ในขณะที่เหตุการณ์สงบในช่วงปลายเดือน ก.พ. ถ้าสำเร็จคะแนนจะถูกส่งไปยังหน่วยต่างๆและนับคะแนนรวมกัน

"ซึ่งจากกรณีนี้ ส.ส. เขต ยังไม่สามารถประกาศได้จนกว่าจะได้คะแนนจากผู้เลือกตั้งล่วงหน้านอกเขต แปลว่าหลัง 2 ก.พ. ก็จะไม่มีการประกาศผลซึ่งอาจจะต้องรอเวลาอย่างน้อย 1 เดือน นี่เป็นปัญหาที่ กกต. นำเสนอ"นายสมชัยกล่าว

นายพงษ์เทพกล่าวว่า เราได้แจ้งว่า ปัญหาบางอย่างที่รัฐบาลดูแล้วที่ช่วยจัดการได้เช่นการขาดแคลนบุคลากร ส่วนกระทรวงศึกษาธิการหรือฝ่ายปกครองก็บอกว่าจะจัดการให้อย่างไร เรื่องบัตรก็พูดถึงการแก้ปัญหา ปัญหาที่เกิดขึ้นเกิดจากการกระทำฝ่าฝืนกฎหมาย รัฐบาลมองว่ากฎหมายที่ใช้อยู่เปิดช่องให้ กกต. สามารถจัดการเลือกตั้งให้ได้ผลที่ต้องการได้ กกต.มีอำนาจย่นหรือขยายเวลาในกระบบวนการต่างๆ ใน 1 เดือนก็มีเลือกตั้ง 2-3 ครั้งมาแล้ว

นายพงษ์เทพกล่าวต่อว่า แล้วคนที่มีปัญหาหากเลื่อนเขาก็ไม่ได้บอกว่าจะหยุด รัฐบาลประเมินว่าหากเลื่อนก็ไม่ยุติและอาจเกิดปัญหาแทรกซ้อน และกลไกการบริอหารประเทศช่สงยุบสภาต้องการให้มีรัฐบาลใหม่เร็วที่สุด ขอให้เคารพสิทธิการเลือกตั้ง การขัดขวางสิทธิเลือกตั้งเป็นเรื่องที่นานาอารยะประเทศไม่ยอมรับ