หอการค้าญี่ปุ่นห่วงการเมืองทำศก.ไทยพัง

หอการค้าญี่ปุ่นห่วงการเมืองทำศก.ไทยพัง

หอการค้าญี่ปุ่น ห่วงการเมืองไทย ทำเศรษฐกิจพัง ยืนยัน ผู้ลงทุนในไทย ยังไม่ย้ายฐาน แต่ชะลอแผนลงทุนเพิ่ม

นายอิวจิ เซ็ทซึโอะ ประธานคณะสำรวจเศรษฐกิจ หอการค้าญี่ปุ่น กล่าวว่า การสำรวจแนวโน้มทางเศรษฐกิจของบริษัทร่วมทุนญี่ปุ่นในประเทศไทยจัดทำขึ้นปีละ 2 ครั้ง โดยในครั้งนี้พบว่าบริษัทร่วมทุนญี่ปุ่นในประเทศไทยส่วนใหญ่มองว่า สภาพธุรกิจโดยรวมในช่วงครึ่งปีแรกของปี 2556 ปรับตัวในทิศทางชะลอตัวลงเมื่อเทียบกับปี 2555 ส่วนด้านสภาพธุรกิจในช่วงครึ่งหลังของปี 2556 แม้ว่าจะปรับตัวในทิศทางที่แย่ลงเช่นกัน แต่ในช่วงครึ่งปีแรกของปี 2557 มีแนวโน้มปรับตัวไปในทิศทางที่ดีขึ้น

ทั้งนี้ แม้ว่าการจัดทำผลสำรวจในครั้งนี้ จะเริ่มสำรวจตั้งแต่เดือนธันวาคม - พฤศจิกายน 2556 ซึ่งผลสำรวจยังไม่ได้สะท้อนผลกระทบจากสถานการณ์ปิดกรุงเทพ หรือ Shut Down Bangkok แต่นักธุรกิจญี่ปุ่นในไทยส่วนใหญ่ 72% ต้องการให้รัฐบาลดูแลเสถียรภาพทางการเมืองให้มีความมั่นคงมากขึ้น และที่ผ่านมาหอการค้าญี่ปุ่นก็ได้ออกแถลงการณ์แสดงความต้องการให้สถานการณ์ความขัดแย้งทางการเมืองของไทยยุติโดยเร็วและฐานะหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจที่สำคัญของประเทศไทย บริษัทร่วมทุนญี่ปุ่นในประเทศไทย ยังไม่ได้พิจารณาย้ายไปประกอบกิจการในประเทศอื่น

แต่ยอมรับว่า ในส่วนของผู้ที่กำลังวางแผนจะลงทุนขยายกิจการเพิ่มในไทย หรือ กำลังจะเข้ามาลงทุนในไทย ก็มีการชะลอการตัดสินใจโดยยังจะต้องเปรียบเทียบสถานการณ์ในประเทศอื่นๆ ควบคู่กับติดตามสถานการณ์ทางการเมืองไทยอย่างใกล้ชิด ว่าจะมีผลกระทบต่อภาคธุรกิจมากน้อยเพียงใด ซึ่งเบื้องต้นก็เริ่มได้รับผลกระทบแล้ว ดังนั้น ทางหอการค้าญี่ปุ่น จึงคาดหวังให้สถานการณ์ความขัดแย้งในไทยยุติลงโดยเร็ว