ปปช.มีมติไต่สวนนายกฯโครงการจำนำข้าว

ปปช.มีมติไต่สวนนายกฯโครงการจำนำข้าว

ปปช.มีมติไต่สวนนายกฯละเว้นโครงการรับจำนำข้าว+ส.ส.ปชป.ร้องถอดถอน เป็นสำนวนเดียวกัน คาดไม่นานเสร็จ

ในวันนี้ (28 มกราคม 2557) ศาสตราจารย์พิเศษ วิชา มหาคุณ กรรมการ ป.ป.ช. ในฐานะโฆษกคณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้เปิดเผยว่า ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้มีมติให้ดำเนินการไต่สวน นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร รักษาการนายกรัฐมนตรี และประธานคณะกรรมการนโยบายข้าวแห่งชาติ ในกรณีละเลยไม่ดำเนินการระงับยับยั้งการดำเนินโครงการรับจำนำข้าว อันเป็นมูลความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการตามประมวลกฎหมายอาญา หรือทุจริตต่อหน้าที่ตามกฎหมายอื่นดังได้แจ้งให้สื่อมวลชนทั้งหลายทราบแล้วนั้น

เนื่องจากกรณีดังกล่าว ได้มีประธานวุฒิสภาส่งเรื่อง ซึ่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคประชาธิปัตย์รวม 146 คน ร้องขอให้ถอดถอนนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร รักษาการนายกรัฐมนตรี และรักษาการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ออกจากตำแหน่ง ในการดำเนินนโยบายรับจำนำข้าว ส่งผลขาดทุนกระทบต่อการส่งออกข้าว ระบายข้าวแบบจีทูจีไม่เป็นความจริงอันเป็นการใช้อำนาจหน้าที่ขัดต่อบทบัญญัติรัฐธรรมนูญและกฎหมาย ทั้งสองเรื่องจึงเป็นกรณีกล่าวหาในประเด็นเดียวกัน คือการดำเนินนโยบายจำนำข้าวที่ไม่ถูกต้องก่อให้เกิดความเสียหาย ต่อประเทศชาติ และไม่ระงับยับยั้ง อันอาจเป็นการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่

คณะกรรมการ ป.ป.ช. จึงมีมติให้รวมเรื่องทั้งสองเพื่อไต่สวนในคราวเดียวกัน โดยคณะกรรมการ ป.ป.ช. เป็นองค์คณะในการไต่สวนข้อเท็จจริง ซึ่งมี ศาสตราจารย์พิเศษ วิชา มหาคุณ และนายประสาท พงษ์ศิวาภัย เป็นกรรมการผู้รับผิดชอบสำนวน ทั้งนี้คณะกรรมการ ป.ป.ช. จะได้ดำเนินการไต่สวนให้แล้วเสร็จโดยเร็วต่อไป