Globlex แนะนำหุ้นวันนี้

Globlex แนะนำหุ้นวันนี้

BBL - ซื้อ / MINT - ซื้อเก็งกำไร

BBL ซื้อ ราคาเป้าหมาย 224 บาท
เป็นธนาคารขนาดใหญ่ที่ยังมีปัจจัยพื้นฐานแข็งแกร่งจากการฟื้นตัวของเศรษฐกิจและการเข้าสู่ AEC ซึ่งทำให้ความต้องการสินเชื่อเติบโตได้ สินเชื่อปี 56 เติบโต 9.2% เร่งตัวขึ้นมากในช่วงสุดท้ายแม้ปลาย 3Q56 สินเชื่อจะเติบโตเพียง 4%YTD ปี 56 มีกำไรสุทธิ 3.6 หมื่นล้านบาทเติบโต 13%yoy และคาดจะเติบโตราว 26% เป็น 4.5 หมื่นล้านบาทในปี 57 ทั้งนี้ BBL มีอัตราส่วนกันสำรองหนี้สูญต่อสินเชื่อด้อยคุณภาพ (Coverage Ratio) สูงสุดในกลุ่มที่ระดับ 214% ทำให้มีภาระในการตั้งสำรองหนี้สูญเพิ่มต่ำกว่าแบงก์อื่น

MINT ซื้อเก็งกำไร
บริษัทตั้งเป้ากำไรโตโดยเฉลี่ย 15-20% ต่อปี สำหรับ 5 ปีข้างหน้า (ปี 57-61) และคาดหวังผลตอบแทนจากการลงทุนมากกว่า 16% โดยมาจากการผลักดันและขับเคลื่อนแบรนด์ของบริษัทให้มีการเติบโต รวมถึงการเพิ่มความหลากหลายของธุรกิจให้มากขึ้น เช่น การต่อยอดธุรกิจจากโรงแรม มาในส่วนของการขายคอนโดมิเนียม เป็นต้น และการรับจ้างบริหารมากขึ้น (ที่มา : ข่าวหุ้น)