หารือเลือกตั้ง

หารือเลือกตั้ง

นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี ร่วมหารือกับคณะกรรมการการเลือกตั้ง ที่สโมสรทหารบก(วิภาวดี)