จี้ปปช.เผยคืบหน้าคดีอดีตผู้ว่าททท.รับสินบน

จี้ปปช.เผยคืบหน้าคดีอดีตผู้ว่าททท.รับสินบน

องค์กรต้านคอร์รัปชั่นร้องป.ป.ช. เผยคืบหน้าคดีอดีตผู้ว่าฯททท. ทุจริตบางกอกฟิล์ม อ้างประชาชนสนใจ

ที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) สนามบินน้ำ นนทบุรี นายมานะ นิมิตรมงคล ตัวแทนองค์กรต่อต้านคอร์รัปชั่น ยื่นหนังสือถึงประธานป.ป.ช. เพื่อขอทราบความคืบหน้าคดีนางจุฑามาศ ศิริวรรณ อดีตผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ถูกกล่าวหาว่าทุจริตเรียกรับสินบนจากนักธุรกิจชาวสหรัฐฯ ในการจัดงานภาพยนต์นานาชาติ กรุงเทพฯ เมื่อปี 2550 ตามที่ป.ป.ช.มีมติชี้มูลความผิดไปแล้ว โดยมีนายวิทยา อาคมพิทักษ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการป.ป.ช. เป็นผู้รับหนังสือแทน ทั้งนี้ คดีดังกล่าวอยู่ระหว่างการพิจารณาคดีของสำนักงานอัยการสูงสุด(อสส.) ว่าจะส่งฟ้องดำเนินคดีหรือไม่

นายมานะ กล่าวว่า ได้นำหนังสือเพื่อขอทราบความคืบหน้าคดียื่นถึงประธานป.ป.ช. โดยหนังสือดังกล่าวลงนามโดยนายประมนต์ สุธีวงศ์ ประธานองค์กรต่อต้านคอร์รัปชั่น (ประเทศไทย) เนื่องจากเห็นว่าคดีนี้อยู่ในความสนใจของประชาชนอย่างมาก และเกิดขึ้นเป็นเวลานานพอสมควร ขณะเดียวกัน ทางสถานฑูตสหรัฐฯ ยังได้ติดตามความคืบหน้าคดีดังกล่าวอย่างใกล้ชิดจึงอาจทำให้ถูกมองว่าหน่วยราชการและสังคมไทยขาดความใส่ใจในการแก้ปัญหาคอร์รัปชั่น องค์กรต่อต้านคอร์รัปชั่นจึงขอสอบถามความคืบหน้าคดีดังกล่าว และขอให้ทางป.ป.ช. แถลงความคืบหน้า หรือปัญหาและอุปสรรคที่มีอยู่ให้ประชาชนได้รับรู้โดยทั่วกันด้วย

ด้านนายวิทยา อาคมพิทักษ์ เลขาธิการป.ป.ช กล่าวว่า จะเร่งนำเรื่องดังกล่าวส่งให้คณะอนุกรรมการไต่สวน เพื่อติดตามความคืบหน้าของคดี ก่อนจะเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ ให้ทันก่อนคดีหมดอายุความ หากมีความชัดเจนอาจแถลงความคืบหน้าในช่วงบ่ายวันนี้(28 ม.ค.)