สหภาพออมสินผนึกแบงก์รัฐต้านให้กู้จำนำข้าว

สหภาพออมสินผนึกแบงก์รัฐต้านให้กู้จำนำข้าว

สหภาพแรงงานออมสินนัดประชุมวิสามัญสมาชิกทั่วประเทศ พร้อมเชิญประธานสหภาพแรงงานแบงก์รัฐทุกแห่งร่วมแสดงพลัง ค้านดึงเงินฝากปล่อยกู้จำนำข้าว

นายลิขิต กลิ่นถนอม ประธานสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ ธนาคารออมสินเปิดเผยว่า ในวันนี้(28 ม.ค.)เวลาประมาณ 9.00 น.ที่สำนักงานใหญ่ธนาคารออมสิน สหภาพแรงงานธนาคารออมสินได้นัดประชุมวิสามัญสมาชิกทั่วประเทศ พร้อมกับ เชิญประธานสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจแบงก์รัฐทุกแห่งร่วมแสดงพลังคัดค้านการนำเงินฝากของแต่ละธนาคารไปปล่อยกู้ให้รัฐบาลนำไปใช้ในโครงการจำนำข้าว

"คาดว่า จะมีสมาชิกสหภาพแรงงานของธนาคารมาร่วมชุมนุมประมาณ 200 คน โดยหลังการชุมนุมแล้ว ทางสหภาพฯจะส่งหนังสือเป็นลายลักษณ์อักษรถึงคณะกรรมการของธนาคารเกี่ยวกับการคัดค้านดังกล่าว หลังจากที่ตัวแทนสหภาพฯได้เคยหารือถึงการคัดค้านเรื่องดังกล่าวก่อนหน้านี้"เขากล่าว

เหตุที่สหภาพฯคัดค้าน เพราะได้รับทราบเกี่ยวกับการร้องขอจากกระทรวงการคลังให้ธนาคารออมสินเข้าไปช่วยเหลือเงินกู้ในโครงการดังกล่าว ซึ่งทางสหภาพฯมองว่ม เหตุใดที่กระทรวงการคลังจึงไม่ไปขอสภาพคล่องจากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร(ธ.ก.ส.)ทั้งที่เป็นธนาคารที่ดูแลโครงการนี้โดยตรงและมีสภาพคล่องจำนวนมาก

"เราไม่ได้รับคำตอบว่า ทำไมธ.ก.ส.จึงไม่ปล่อยกู้ให้รัฐบาล ทั้งๆที่เป็นหน่วยงานที่ดูแลโครงการนี้โดยตรง และ มีสภาพคล่องอยู่สูง ขณะที่ เราได้รับสัญญาณว่า จะมาขอกู้จากธนาคารออมสินแทน"เขากล่าวและว่า แม้ที่ผ่านมา ธนาคารจะเข้าไปปล่อยกู้ให้แก่กระทรวงการคลังเพื่อนำไปใช้ในโครงการดังกล่าว แต่การปล่อยกู้ครั้งนี้ เราไม่ไว้ใจ"