สศอ.คาดปีนี้จีดีพีภาคอุตสาหกรรมโต4%

สศอ.คาดปีนี้จีดีพีภาคอุตสาหกรรมโต4%

สศอ.คาดปี"57 จีดีพีภาคอุตสาหกรรมขยายตัว 3-4% เชื่อนักลงทุนญี่ปุ่นยังใช้ไทยเป็นศูนย์กลางการลงทุนในภูมิภาค

นายสมชาย หาญหิรัญ ผู้อำนวยการ สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) เปิดเผยภาพรวมดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมปี 2556 ว่า หดตัวลง 3.2% โดยมีอัตราการใช้กำลังการผลิตอยู่ที่ระดับ 64.38% ส่วนดัชนีอุตสาหกรรมเดือนธันวาคม 2556 หดตัวลง 6.1% เป็นผลมาจากการลดลงของการผลิตรถยนต์ ฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟ อาหารทะเลกระป๋องและแช่แข็ง ทำให้ปี 2556 ดัชนีผลิตอุตสาหกรรม ติดลบ 3.2%

ส่วนภาพรวมอุตสาหกรรมไตรมาส 4 ปี 2556 หดตัวลง 7.1% มีการใช้อัตราการใช้กำลังการผลิตที 62.20% เนื่องจากการส่งออกลดลงตามการชะลอ ตัวลงของเศรษฐกิจโลก และเศรษฐกิจของประเทศคู่ค้าสำคัญ บวกกับผลจากการบริโภคในประเทศชะลอตัวลงโดยเฉพาะอุตสาหกรรมยานยนต์ที่ยอดผลิตลดลง ตามความต้องการที่ลดลง ประกอบกับฐานที่สูงในปี 2555

นายสมชาย กล่าวถึงประมาณการจีดีพีภาคอุตสาหกรรมและดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมปี 2557 ว่า จีดีพีภาคอุตสาหกรรมจะเติบโต 3-4% ภายใต้สมมติฐานที่ว่าสถานการณ์การเมืองยุติลงได้ในช่วง 3 เดือนนับจากนี้ไป ทำให้จีดีพีภาคอุตสาหกรรมหดตัวลง 0.4% เมื่อรวมผลกระทบจากการชะลอการลงทุนภาครัฐสะดุดกระทบการลงทุนภาคเอกชนอีก 0.6 %ทำให้จีดีพี ภาคอุตสาหกรรมปีนี้จะลดลง1.1% ทำให้มูลค่าเพิ่มภาคอุตสาหกรรมหายไปประมาณ 50,000 ล้านบาท

ขณะที่ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมปีนี้ คาดขยายตัว 1.5-2.5% เชื่อว่านักลงทุนโดยเฉพาะญี่ปุ่นที่ลงทุนในไทยมาก เป็นอันดับหนึ่งจะยังคงใช้ไทยเป็นศูนย์กลางการลงทุนในภูมิภาคนี้ต่อไป เพราะจากผลการสำรวจของเจโทรระบุว่า ประเทศไทยยังได้เปรียบประเทศอื่นในภูมิภาคนี้

ปี 2557 อุตสาหกรรมยานยนต์ คาดจะขยายตัวเพิ่มในอัตราที่ลดลงยอดผลิตประมาณ 2.5 ล้านคัน มีอัตราการขยายตัวการผลิตเพิ่มขึ้น 1.75% เป็นการผลิตเพื่อจำหน่ายในประเทศ 1.25 ล้านคัน ลดลง 5.74% เพราะกำลังซื้อในประเทศลดลงประกอบการยอดขายปี 2556 สูง ด้านการส่งออก คาดว่าจะมียอดรวม 1.25 ล้านคัน ขยายตัว 11.51% ส่วนอุตสาหกรรมไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์เพิ่มขึ้น1-3% เพราะเริ่มฟื้นตัวในช่วงปลายปี 2556