นักวิชาการชี้รัฐไทยแตกแยกไม่มีกฎหมาย

นักวิชาการชี้รัฐไทยแตกแยกไม่มีกฎหมาย

นักวิชาการถลกงานวิจัยชี้เสื้อแดงถูกดูหมิ่น ตั้งกลุ่มสู้ชนชั้นปกครอง ฟัดเสื้อเหลืองปกป้องพวกพ้อง เลือกตั้งล่วงหน้ารัฐไทยแตกแยกไร้กฎหมาย

ที่คณะสังคมวิทยาเเละมานุษยวิทยามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดการสัมมนาวิชาการ "ประเทศไทยไม่เหมือนเดิม" โดยเป็นการเสนอรายงานชุดโครงการวิจัย "ทบทวนภูมิทัศน์การเมืองไทย" จากการนำเสนอผลการศึกษา นำโดยผศ.ดร.อภิชาต สถิตนิรามัย ผศ.ดร.ยุกติ มุกดาวิจิตร รศ.ดร.นิติ ภวัครพันธุ์ เเละศ.ดร.เกษียร เตชะพีระ รวมทั้งผศ.ดร.นลินี ตันธุวนิตย์ ร่วมเเสดงความคิดเห็น

ศ.ดร.เกษียร กล่าวว่า ในงานวิจัยความคับข้องใจของคนเสื้อแดง ไม่ใช่ความยากจน แต่เป็นการถูกกระทำจากคนอื่น ดังนั้นคนเหล่านี้ต้องรวมตัวกันเป็นสังคมการเมือง เพื่อต่อสู้กับรัฐ เพราะการถูกดูหมิ่นดูแคลนว่า เป็นคนมีความรู้น้อยแล้วยังชอบเป็นขี้ข้าคนอื่น เรื่องนี้จึงบอกได้ว่า มันเกิดอะไรขึ้น

อย่างไรก็ตามการก่อเกิดกลุ่มคนเสื้อแดงเกิดจากชนชั้นกลางโอบอุ้มแต่ประโยชน์ส่วนตัว ทำให้เกิดการกีดกั้นโอกาส ถ้ามองในแง่ประชาธิปไตยแล้วคนเสื้อแดงมุ่งจำกัดอำนาจผู้ปกครอง ส่วนเสื้อเหลืองมุ่งปกครองเพื่อพวกกันเองเป็นเสรีนิยม ส่วนเสื้อแดงเป็นประชาธิปไตยกว่า คิดว่า รัฐไทยแย่มากกำลังแตกเป็นเสี่ยงๆระส่ำระสายที่มันแย่ ถ้าเห็นชัดวันเลือกตั้งล่วงหน้าที่เห็นความวุ่นวายว่า มันไม่มีรัฐ มันไม่มีกฎหมายเลย หรือศาลรัฐธรรมนูญที่เห็นคนแก้รัฐธรรมนูญแล้วบอกว่า เป็นการล้มล้างการปกครอง ทำให้เห็นว่า สังคมไทยมีการแตกแบ่งขั้วทางการเมืองทำให้ทุกฝ่ายมีทิศทางการเมืองของตัวเอง ดังนั้นเรื่องนี้จึงอยู่ที่ว่า ใครมีกำลัง ใครมีความอดทน

ด้านดร.นลินี ตันธุวนิตย์ กล่าวสรุปว่า ระบบการเมืองไทยเปลี่ยนไปมากในช่วง 20 ปีที่ผ่านมา โดยไม่สามารถนำกลับมาในปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นไม่ว่าชนบทหรือเมือง แต่เงื่อนไขการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญคือโครงสร้างแล้วแพร่กระจายอย่างกว้าง ซึ่งมุมมองของชนบทที่โครงการวิจัยนี้นำเสนอเป็นการอธิบายกระบวนการคนเสื้อแดงได้เป็นอย่างดี