กสิกรเผยการเมืองกระทบยอดใช้บัตรเครดิต

กสิกรเผยการเมืองกระทบยอดใช้บัตรเครดิต

ธนาคารกสิกรไทย เผยสถานการณ์การเมืองกระทบยอดใช้บัตรเครดิต ตั้งเป้าปีนี้ ยอดใช้จ่ายโต 30%

นายชาติชาย พยุหนาวีชัย รองกรรมการผู้จัดการ ธนาคารกสิกรไทย (KBANK) กล่าวว่า สถานการณ์ทางการเมืองที่มีตั้งแต่ปลายปีที่แล้วต่อเนื่องถึงขณะนี้ ได้ส่งผลกระทบด้านจิตวิทยาต่อการใช้จ่ายของประชาชนผ่านบัตรเครดิตทั้งในแง่ของการซื้อสินค้าและการถอนเงินสดล่วงหน้า

จากข้อมูลการใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตในช่วง 3 สัปดาห์แรกของปี 57 (1-22 ม.ค.57) พบว่า ยอดการใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตของธนาคารกสิกรไทยมีอัตราการเติบโต 19% เทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2556 ที่โตถึง 30% ในขณะที่ตลาดรวมโตเพียง 13% ถือว่าต่ำกว่าที่คาดการณ์ไว้ ยอดการใช้จ่ายผ่านบัตรของธนาคารอยู่ที่ 14,000 ล้านบาท เทียบกับปี 56 อยู่ที่ 11,800 ล้านบาท ส่วนยอดการถอนเงินสดล่วงหน้าอยู่ที่ 1,590 ล้านบาท จากช่วงเดียวกันของปี 56 ที่มียอดการถอนเงิน 1,380 ล้านบาท เป็นสัญญาณว่าในปีนี้ลูกค้ามีความต้องการกดใช้เงินสดมากขึ้น สืบเนื่องจากภาวะหนี้ครัวเรือนและการชะลอการใช้จ่ายในปีที่ผ่านมา

นายชาติชาย กล่าวว่าในปี 57 ธนาคารตั้งเป้ายอดการใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตเพิ่มขึ้นประมาณ 30% เป็น 310,000 ล้านบาท

สำหรับธุรกิจที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ทางการเมือง ส่งผลให้มียอดการใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตเติบโตชะลอตัวหรือลดลง จะเป็นธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับการท่องเที่ยวและเครื่องประดับ โดยธุรกิจท่องเที่ยวมียอดการใช้จ่ายเติบโตชะลอตัวลงอย่างเห็นได้ชัด จากที่เคยขยายตัวถึง 52% ในปี 56 ลดลงเหลือ 9% ในปี 57 โรงแรมที่เคยขยายตัวถึง 21% ในปี 56 ในปีนี้ขยายตัว 0% ภัตตาคารและร้านอาหารการขยายตัวลดจาก 26% เหลือ 19% ในปีนี้ และปั๊มน้ำมันการขยายตัวลดจาก 23% เหลือ 14% ในขณะที่ทองคำในปี 56 ที่เคยขยายตัวสูงถึง 33% แต่ในปี 57 มียอดการใช้ติดลบถึง 7%

อย่างไรก็ตาม มีธุรกิจบางประเภทที่มียอดใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตเติบโตขึ้นเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน อาทิ เฟอร์นิเจอร์การเติบโตเพิ่มจาก 17% ในปี 56 เป็น 30% ในปี 57 ซูปเปอร์มาร์เก็ตเพิ่มจาก 3% เป็น 8% และประกันชีวิตซึ่งมียอดการใช้จ่ายเพิ่มขึ้นจากที่เคยขยายตัว 26% ในปี 56 มาเป็น 33% ในปี 57 ซึ่งเป็นสัญญาณที่ดีที่คนไทยหันมาสนใจทำประกันชีวิตมากขึ้น