นิ่ง...

นิ่ง...

ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรีเดินทางถึงสโมสรทหารบก เพื่อเป็นประธานในการประชุมครม. โดยนายกฯมีสีหน้าเรียบเฉย ไม่ให้สัมภาษณ์ใดๆ