AIE - ซื้อ

AIE - ซื้อ

คาดกำไรสุทธิยังเติบโตต่อเนื่อง

นโยบายของภาครัฐฯหนุนกำไรสุทธิ 4Q56
เราคาดว่าผลประกอบการ 4Q56 ของ AIE จะพลิกจากผลขาดทุนใน 4Q55 มาเป็นกำไรสุทธิที่ 67 ล้านบาท และเพิ่มขึ้น 29%QoQ โดย AIE ยังคงได้ประโยชน์จากนโยบายของภาครัฐฯ ในการปรับเพิ่มปริมาณสำรองน้ำมันตามกฎหมายของโรงกลั่นเพิ่มจาก 5% เป็น 6% ตั้งแต่ พ.ย. 56 ประโยชน์ที่ AIE จะได้รับคือ (1) รายได้ค่าเช่าคลังที่เพิ่มขึ้นเดือนละ 2 ล้านบาท (อยู่ในประมาณการ) และ (2) การผลิตน้ำมันที่เพิ่มขึ้นรองรับความต้องการของกลุ่มโรงกลั่น 10 ล้านลิตรใน 4Q56 เป็น Upside และทำให้กำไรสุทธิ 4Q56 ดีกว่าที่เราประเมินไว้เบื้องต้น

กำไรสุทธิปี 2556 จะดีกว่าคาด 13%
รายได้และกำไรสุทธิปี 2556 มีโอกาสสูงกว่าที่เราประเมินไว้ จากผลของการผลิตน้ำมันเพิ่มในช่วง 4Q56 กว่า 10 ล้านลิตร ซึ่งจะทำให้ AIE มีรายได้มากกว่าประมาณการ 350 ล้านบาท และทำให้กำไรสุทธิดีกว่าที่เราคาด 13% โดยก่อนหน้านี้เราประเมินกำไรสุทธิของ AIE ในปี 2556 ไว้ที่ 181 ล้านบาท พลิกจากผลขาดทุน 97 ล้านบาท ในปี 2555

โครงการ B7 เดินหน้า หนุนกำไรปี 57 เติบโตต่อเนื่อง
ข้อมูลสำคัญที่เราได้รับจากการเข้าพบผู้บริหารเมื่อวานนี้ ผู้บริหารยังคงยืนยันโครงการปรับเพิ่มส่วนผสม B100 ในน้ำมันดีเซลจาก 5% (B5) เป็น 7% (B7) ยังคงเดินต่อเนื่อง แม้ว่าก่อนหน้านี้จะมีประเด็นข่าวที่สร้างความกังวลให้กับตลาด รวมทั้งราคาหุ้นของ AIE เกี่ยวกับนโยบายดังกล่าว โดยนโยบายดังกล่าวถือเป็น Key Drive ของผลประกอบการปี 2557 เนื่องจากจะทำให้ AIE มียอดขายน้ำมันไบโอดีเซลเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า 30% เป็น 12 ล้านลิตรต่อเดือน

ราคาหุ้นที่ปรับลงเป็นโอกาสในการเข้าลงทุน
การประมาณรายได้ในปี 2557 ของเราเป็นไปอย่าง Conservative และต่ำกว่าเป้าหมายของบริษัทและ Consensus กว่า 10% - 12% แต่เรายังคงประมาณการกำไรสุทธิปี 2557 ไว้เท่าเดิมที่ 320 ล้านบาท แม้เทียบกับกำไรสุทธิปี 2556 ใหม่ที่คาดว่าจะเพิ่มจากเดิม 13% หากกำไรสุทธิ 4Q56 เป็นไปตามคาด แต่เรายังเชื่อว่ากำไรสุทธิปี 2557 จะเติบโตไม่น้อยกว่า 56% เรามองว่าปัจจัยพื้นฐานยังคงเดิม แต่ราคาหุ้นที่ปรับลงกว่า 28% เมื่อเทียบกับราคา IPO เป็นจังหวะที่ดีต่อการพิจารณาเข้าลงทุน เนื่องจากราคาหุ้นปัจจุบันมี PER อยู่ที่ 12 เท่า และมี Upside มากถึง 46%