หวั่น'พ.ร.บ.เงินกู้'สะดุด รื้อแผนมอเตอร์เวย์

หวั่น'พ.ร.บ.เงินกู้'สะดุด รื้อแผนมอเตอร์เวย์

กรมทางหลวงหวั่นพ.ร.บ.เงินกู้ 2 ล้านล้านบาทสะดุด กระทบแผนลงทุน 3 โครงการมอเตอร์เวย์ เหตุงบเวนคืนถูกบรรจุใน พ.ร.บ. เตรียม 3 แนวทางรองรับ

นายชัชวาลย์ บุญเจริญกิจ อธิบดีกรมทางหลวง (ทล.) เปิดเผยว่า หาก พ.ร.บ.ให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งของประเทศ วงเงิน 2 ล้านล้านบาท ไม่ผ่านการพิจารณา กรมฯ อาจสูญเสียภาพลักษณ์ในฐานะเป็นผู้ดูแลและบำรุงทางหลวงเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชน เพราะว่างบประมาณประจำปี 2557 ได้นำไปซ่อมบำรุงถนนสายรองและสายย่อยที่อยู่ในความรับผิดชอบหมดแล้ว เหลือแต่เส้นทางสายหลักซึ่งบรรจุอยู่ใน พ.ร.บ.เงินกู้ฯ ซึ่งจะส่งผลให้ถนนสายหลักของกรมฯ ไม่มีงบประมาณในการก่อสร้างและบำรุงทาง

อย่างไรก็ตาม กรมฯ อยู่ระหว่างพิจารณาและจะหารือกับสำนักงบประมาณและกระทรวงการคลัง ในการโยกงบประมาณโครงการที่ก่อสร้างหรือดำเนินการล่าช้ามาใช้ควบคู่กับการนำเงินบำรุงรักษาทางมาบูรณะเส้นทางสายหลักเพื่อความสะดวกและความปลอดภัยของผู้ใช้ทาง

"หาก พ.ร.บ.เงินกู้ฯ ไม่ผ่าน กรมฯ จะขอโยกงบโครงการที่ดำเนินการล่าช้าและงบบำรุงทาง จาก 104 แขวงทางหลวง 18 เขตทั่วประเทศ ที่มีอยู่ประมาณ 5 พันล้านบาทมาใช้ควบคู่ในการซ่อมบำรุงทางสายหลัก โดยจัดงบประจำในการซ่อมบำรุงทางประจำเขต 18 เขตๆ ละกว่า 277 ล้านบาท ส่วนการจัดสรรงบประมาณในส่วนอื่นๆ นั้น จะพิจารณาใหม่ในปีงบประมาณ 2558 ว่า จะต้องทำอย่างไรต่อไป"

สำหรับโครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหรือมอเตอร์เวย์ ที่คาดว่าจะติดขัด 3 เส้นทาง คือ 1.บางปะอิน-นครราชสีมา 2.บางใหญ่-กาญจนบุรี และ 3.พัทยา-มาบตาพุด ซึ่งเส้นทางนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ปัญหาคือค่าจัดกรรมสิทธิ์ที่ดินโครงการก่อสร้างมอเตอร์เวย์ทั้ง 3 เส้นทางบรรจุอยู่ใน พ.ร.บ.เงินกู้ฯ ซึ่งกรมฯ วางแผนแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า โดยนำงบค่าจัดกรรมสิทธิ์ที่ดินดังกล่าวมาใส่ในงบประมาณปี 2558 แทน

ส่วนเงินลงทุนในโครงการก่อสร้างมอเตอร์เวย์แต่ละเส้นทางนั้น คาดว่าโครงการบางปะอิน-นครราชสีมา จะต้องขออนุมัติกู้เงินจากแหล่งอื่นมาลงทุน ส่วนรัฐบาลชุดใหม่จะให้กู้จากแหล่งใดเป็นเรื่องที่ต้องพิจารณาอีกครั้ง ส่วนเส้นทางบางใหญ่-กาญจนบุรี จะเชิญชวนเอกชนเข้ามาลงทุนตาม พ.ร.บ.ว่าด้วยการให้เอกชนเข้าร่วมงาน และดำเนินการในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2535 และ เส้นทางพัทยา-มาบตาพุด จะใช้เงินกองทุนของกรมฯ มาลงทุน ซึ่งคาดว่าจะไม่มีปัญหา

สำหรับประเด็นที่หลายฝ่ายเป็นห่วงว่างบประมาณในปี 2558 จะเพิ่มขึ้นนั้น คาดว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะสามารถบริหารจัดการได้ ในส่วนของกรมฯ ยืนยันว่าโครงการก่อสร้างถนน 4 ช่องจราจร ระยะที่ 2 และการบูรณะสายทางหลักจะช่วยลดต้นทุนการขนส่งได้ เพราะหากไม่ได้ดำเนินการ ต้นทุนค่าขนส่งจะเพิ่มสูงขึ้นกว่าที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน

ทั้งนี้ หากรัฐบาลชุดใหม่อนุมัติให้ดำเนินการก่อสร้างโครงการ 4 ช่องจราจร ระยะที่ 2 และบูรณะทางสายหลัก กรมฯ พร้อมประกาศประกวดราคาได้ภายใน 3 เดือน โดยกระบวนการคร่าวๆ คือ ต้องขออนุมัติประกาศประกวดราคาจากคณะรัฐมนตรีและจัดซื้อจัดจ้างได้ผู้รับเหมาภายใน 3 เดือน ใช้เวลาก่อสร้างโครงการ 4 ช่องจราจร ระยะที่ 2 ประมาณ 2 ปี ซึ่งโครงการส่วนใหญ่เป็นส่วนหนึ่งของการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)