'ปาล์ม-ไข่'ดันดัชนีสินค้าเกษตรเพิ่ม5.18%

'ปาล์ม-ไข่'ดันดัชนีสินค้าเกษตรเพิ่ม5.18%

ปาล์ม-มันสำปะหลัง-สุกร-ไข่ราคาพุ่ง ดันดัชนีราคาสินค้าเกษตรเดือนธ.ค.56 เพิ่มขึ้น 5.18% ขณะที่ดัชนีผลผลิตขยับตัวสูงตาม 1.61%

นายอนันต์ ลิลา เลขาธิการ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) เปิดเผยถึงภาพรวมราคาสินค้าเกษตรซึ่งวัดจากดัชนีราคาสินค้าเกษตรเดือนธ.ค. 2556 ว่า อยู่ที่ 158.52 เพิ่มขึ้น 5.18% เมื่อเทียบกับเดือนธ.ค.2555 โดยสินค้าที่ราคาปรับตัวสูงขึ้น ได้แก่ มันสำปะหลัง สับปะรดโรงงาน ปาล์มน้ำมัน สุกร และไข่ไก่ สาเหตุที่มันสำปะหลังราคาสูงขึ้นเป็นผลจากจีนซึ่งเป็นผู้นำเข้ารายใหญ่มีความต้องการมากขึ้น ส่วนสับปะรดโรงงานและปาล์มน้ำมันราคาสูงขึ้นเพราะผลผลิตลดลงจากช่วงเดียวกันของปีก่อน ขณะที่สุกรและไข่ไก่ราคาสูงขึ้นเพราะต้นทุนการผลิตสูงขึ้น (Cost push)

ส่วนสินค้าที่ราคาปรับตัวลดลง ได้แก่ ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ และยางพารา โดยข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ราคาลดลง เนื่องจากผลผลิตในตลาดโลกมีมากกว่าความต้องการใช้ ส่วนยางพาราราคาลดลงเพราะผลผลิตมากกว่าช่วงเดียวกันของปีก่อน และเศรษฐกิจโลกยังอยู่ในภาวะชะลอตัว

"หากเทียบกับเดือนพ.ย.2556 พบว่าดัชนีราคาสินค้าเกษตรเพิ่มขึ้น 3.49% และในเดือนม.ค.2557 คาดว่าดัชนีราคาสินค้าเกษตรจะใกล้เคียงกับเดือนธ.ค.2556"

สำหรับดัชนีผลผลิตสินค้าเกษตรเดือนธ.ค.2556 อยู่ที่ 197.19 เพิ่มขึ้น 1.61% โดยสินค้าสำคัญที่ผลผลิตสูงขึ้น ได้แก่ ข้าวเปลือกเจ้า ยางพารา สุกร ไก่เนื้อ และไข่ไก่ ส่วนสินค้าสำคัญที่ผลผลิตลดลง ได้แก่ สับปะรดโรงงานและปาล์มน้ำมัน ซึ่งเมื่อเทียบกับเดือนพ.ย.2556 พบว่า ลดลง 18.22% โดยสินค้าสำคัญที่ผลผลิตลดลง ได้แก่ สับปะรดโรงงาน และปาล์มน้ำมัน และสินค้าสำคัญที่ผลผลิตสูงขึ้นคือมันสำปะหลัง ยางพารา และไข่ไก่

ส่วนในเดือนม.ค.2557 คาดว่าดัชนีผลผลิตจะสูงขึ้นเมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน แต่หากเปรียบเทียบกับเดือนธ.ค. 2556 ผลผลิตในภาพรวมจะมีทิศทางลดลง โดยสินค้าสำคัญที่ออกสู่ตลาดมากในเดือนม.ค.2557 ได้แก่ มันสำปะหลัง อ้อยโรงงาน และหอมแดง

อย่างไรก็ตาม ในเดือนธ.ค.2556 มีสินค้าหลายชนิดที่ราคาสูงกว่าเมื่อเทียบกับเดือนพ.ย.2556 เช่น มันสำปะหลัง ซึ่งแม้ผลผลิตจะออกสู่ตลาดมาก แต่ยังไม่เพียงพอต่อความต้องการของโรงแป้งและลานมัน ขณะที่ยางพาราราคาสูงขึ้นตามทิศทางตลาดล่วงหน้า TOCOM ประกอบกับราคาน้ำมันดิบปรับตัวสูงขึ้น และปาล์มน้ำมัน ราคาสูงขึ้น เนื่องจากเป็นช่วงที่ผลผลิตออกสู่ตลาดน้อย ขณะที่ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ผู้ส่งออกในประเทศชะลอการรับซื้อ ผลผลิตที่ออกสู่ตลาดมากในช่วงนี้ราคาจึงปรับลดลง เช่นเดียวกับ ไข่ไก่ ที่ราคาลดลงเพราะผลผลิตออกสู่ตลาดมากขึ้นจากสภาพอากาศที่เอื้ออำนวย