ส.ค.ส.พระราชทาน

ส.ค.ส.พระราชทาน

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทาน ส.ค.ส. ปีใหม่ ๒๕๕๗