กกต.ปัดให้ข่าวขู่รัฐบาลเลื่อนวันเลือกตั้ง

กกต.ปัดให้ข่าวขู่รัฐบาลเลื่อนวันเลือกตั้ง

ประธานกกต.ปัดให้ข่าวขู่รัฐบาลให้เลื่อนวันเลือกตั้ง

นายศุภชัย สมเจริญ ประธาน กกต. กล่าวปฏิเสธกรณีที่มีข่าวว่านายศุภชัยได้ให้สัมภาษณ์เตือนรัฐบาลว่าหากเดินหน้าเลือกตั้งต่อไปจะไม่เป็นผลดีต่อรัฐบาลว่า ตนไม่เคยให้สัมภาษณ์เช่นนั้น ไม่รู้ว่าข่าวออกมาอย่างนั้นได้อย่างไร ตนในฐานะประธานกกต. และกกต. คงจะไม่มีอำนาจหน้าที่ที่จะไปสั่งการหรือตำหนิรัฐบาลให้เลื่อนวันเลือกตั้งได้ ดังนั้นการที่จะเลื่อนวันเลือกตั้ง ก็อยู่ที่ดุลพินิจของรัฐบาลที่จะเป็นผู้ตัดสินใจ กกต. จึงไม่เกี่ยวข้องในเรื่องนี้ ทั้งนี้ กกต. มีแค่อำนาจหน้าที่ที่จะเดินหน้าจัดการเลือกตั้งให้สุจริตและเที่ยงธรรมเท่านั้น ดังนั้นเรื่องที่ไม่ได้เกี่ยวกับ กกต. เราก็ทำไม่ได้