ปชป.อัด2ปีรัฐทำหนี้พุ่ง45.5%ส่งออกติดลบ

ปชป.อัด2ปีรัฐทำหนี้พุ่ง45.5%ส่งออกติดลบ

"ชวนนท์" ระบุ การบริหารราชการแผ่นดินรัฐบาล 2 ปี ทำหนี้สาธารณะเพิ่ม 45.5% ส่งออกติดลบ เศรษฐกิจโตแค่ 2.8 %

นายชวนนท์ อินทรโกมาลย์สุต โฆษกพรรคประชาธิปัตย์ แถลงข่าวถึงการสรุปตัวเลขทางภาวะเศรษฐกิจตลอดการบริหารราชการแผ่นดิน 2 ที่ผ่านมาของรัฐบาล พบว่า หนี้สินครัวเรือนเพิ่มขึ้น 134,000 ครัวเรือน ซึ่งในปี 2556 เพิ่มขึ้น 159,482 บาทต่อครัวเรือน ดังนั้นในแต่ละครัวเรือนจึงมีหนี้เพิ่ม 24,582 บาทต่อครัวเรือน ส่วนหนี้สาธารณะ 5.43 ล้านล้านบาท คิดเป็น 45.5 % ของจีดีพีและเพิ่มขึ้น 1.2 ล้านล้านบาท ทั้งนี้ ตัวเลขการส่งออกในช่วงปี 2556 ผลการสำรวจพบว่า ไม่มีการเจริญเติบโต เพราะการส่งออกเป็นร้อยละ 0 หรือเท่ากับการส่งออกติดลบ ทำให้อัตราการเติบโตของเศรษฐกิจโดยรวมอยู่ที่ 2.8 % เท่านั้น

นอกจากนี้ ยังมีการกล่าวอ้างของรัฐบาลว่า เพราะไม่ได้งบประมาณในการขอกู้เงินกู้ทั้ง 3.5 แสนล้าน และ 2 ล้านล้านนั้น จึงทำให้ไม่สามารถบริหารจัดการประเทศได้ตามนโยบายที่วางไว้