7วันอันตรายปีใหม่วันที่4เสียชีวิต209ศพ

7วันอันตรายปีใหม่วันที่4เสียชีวิต209ศพ

"ศปถ." เผย 7 วันอันตรายเข้า 4 วันยอดตายพุ่ง 209 ศพ เจ็บระนาวเกือบ 2,000 คน

นายชาญเวช บุญประเดิม ที่ปรึกษาด้านมาตรฐานอาชีวศึกษาช่างอุตสาหกรรม สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ผู้แทนกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานแถลงข่าวสถิติอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2557 เปิดเผยว่า ศูนย์อำนวยการป้องกันและ ลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2557 โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) ได้รวบรวมสถิติอุบัติเหตุทางถนนประจำวันที่ 30 ธันวาคม 2556 ซึ่งเป็นวันที่สี่ของการรณรงค์ "ปีใหม่สัญจรปลอดภัย ร่วมใจลดอุบัติเหตุ" เกิดอุบัติเหตุ 496 ครั้ง (ปีใหม่ 2556 เกิด 505 ครั้ง) ลดลง 9 ครั้ง 1.78% ผู้เสียชีวิต 48 ราย (ปีใหม่ 2556 เสียชีวิต 54 ราย) ลดลง 6 ราย 11.11% ผู้บาดเจ็บ 541 คน (ปีใหม่ 2556 บาดเจ็บ 536 คน)เพิ่มขึ้น 5 คน 0.93%

สาเหตุที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุสูงสุด ได้แก่ เมาสุรา 44.76% ขับรถเร็วเกินกำหนด 23.39% ยานพาหนะที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุด ได้แก่ รถจักรยานยนต์ 79.65% รถปิคอัพ 8.61% พฤติกรรมเสี่ยง ที่ก่อให้เกิดการบาดเจ็บและเสียชีวิตสูงสุด ได้แก่ ไม่สวมหมวกนิรภัย 22.41% ส่วนใหญ่เกิดในเส้นทางตรง 62.50% บนถนนทางหลวงแผ่นดิน 36.90% ถนนใน อบต./หมู่บ้าน 36.29% ช่วงเวลาที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุด ได้แก่ ช่วงเวลา 16.01 - 20.00 น. 30.65% ผู้บาดเจ็บและผู้เสียชีวิตส่วนใหญ่อยู่ในกลุ่มวัยแรงงาน 55.01% กลุ่มเด็กและเยาวชน 26.15%

ทั้งนี้ ได้จัดตั้งจุดตรวจหลัก 2,257 จุด เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน 64,968 คน เรียกตรวจยานพาหนะ 662,959 คัน มีผู้ถูกดำเนินคดี รวม 101,523 ราย โดยมีความผิดฐานไม่มีใบขับขี่มากที่สุด 30,491 ราย รองลงมาไม่สวมหมวกนิรภัย 28,275 ราย สำหรับจังหวัดที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุด ได้แก่ เชียงราย (23 ครั้ง) จังหวัดที่มีผู้เสียชีวิตสูงสุด ได้แก่ เชียงใหม่ อุดรธานี จังหวัดละ 4 ราย จังหวัดที่มีผู้บาดเจ็บสูงสุด ได้แก่ ร้อยเอ็ด (29 คน)

สรุปอุบัติเหตุทางถนนสะสม 4 วัน (วันที่ 27 - 30 ธันวาคม 2556) เกิดอุบัติเหตุรวม 1,818 ครั้ง (ปีใหม่ 2556 เกิด 1,826 ครั้ง) ลดลง 8 ครั้ง 0.44% ผู้เสียชีวิตรวม 209 ราย (ปีใหม่ 2556 เสียชีวิต 201 ราย ) เพิ่มขึ้น 8 ราย 3.98% ผู้บาดเจ็บรวม 1,931 คน (ปีใหม่ 2556 บาดเจ็บ 1,897 คน) เพิ่มขึ้น 34 คน 1.79% จังหวัดที่ไม่มีผู้เสียชีวิตในช่วง 4 วัน รวม 14 จังหวัด ได้แก่ พะเยา แม่ฮ่องสอน อุทัยธานี บึงกาฬ ยโสธร จันทบุรี ชัยนาท ตราด นครนายก สมุทรสงคราม สระแก้ว สิงห์บุรี ปัตตานี และพังงา จังหวัดที่ไม่มีผู้บาดเจ็บในช่วง 4 วัน รวม 2 จังหวัด ได้แก่ ฉะเชิงเทรา ชัยภูมิ จังหวัดที่เกิดอุบัติเหตุสะสมสูงสุด ได้แก่ นครสวรรค์ 66 ครั้ง จังหวัดที่มีผู้เสียชีวิตสะสมสูงสุด ได้แก่ นครราชสีมา 13 ราย จังหวัดที่มีผู้บาดเจ็บสะสมสูงสุด ได้แก่ นครราชสีมา 81 คน