รัฐพบกกต.เสนอใช้ค่ายทหารรับสมัครเลือกตั้ง

รัฐพบกกต.เสนอใช้ค่ายทหารรับสมัครเลือกตั้ง

"รัฐบาล" พบ กกต. เสนอใช้ค่ายทหาร-ตำรวจรับสมัครเลือกตั้ง 8 จังหวัดใต้

นายสุรพงษ์ โตวิจักษ์ชัยกุล รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานศอ.รส. กล่าวภายหลังการหารือกับคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ประมาณ 1.30 ชั่วโมงว่า เมื่อวันที่ 17 ธ.ค.56 ที่ผ่านมา ครม.ได้มีมติให้การสนับสนุน การดำเนินงานของ กกต. รัฐบาลจึงเห็นว่าขณะนี้ 7-8 จังหวัดภาคใต้มีปัญหา ผู้สมัครรับเลือกตั้งไม่สามารถเข้าไปสมัครได้ เราก็มาสอบถามกับ กกต. ว่าจะดำเนินการอย่างไร โดยยินดีที่จะสนับสนุนสถานที่ในการรับสมัคร หาก กกต. เห็นชอบ

ทั้งนี้คณะทำงาน ศอ.รส. ที่มีตนเป็นประธาน พร้อมด้วยปลัดกระทรวงกลาโหม และผบ.ตร. ได้พูดคุยถึงสถานที่รับสมัครจึงมาเสนอ โดยทางทหารและตำรวจ ยินที่จะให้ใช้พื้นที่รับสมัคร ส.ส.แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง อย่างไรก็ตามขึ้นอยูกับกกต. จะตัดสิน ก็ต้องไปถาม กกต.เอง เราแค่มาเสนอไปเท่านั้น จะเอาหรือไม่ อยู่ที่ กกต. คงต้องประชุมกัน