กลุ่มปกป้องศักดิ์ศรีตร.ออกแถลงการณ์6ข้อ

กลุ่มปกป้องศักดิ์ศรีตร.ออกแถลงการณ์6ข้อ

กลุ่มสมัชชาปกป้องศักดิ์ศรีตำรวจไทย ออกแถลงการณ์ 6 ข้อเรียกร้อง ขอตำรวจทำงานรับใช้ ปชช.หยุดใช้ความรุนแรงกับเจ้าหน้าที่

กลุ่มสมัชชาปกป้องศักดิ์ศรีตำรวจไทย ออกแถลงการณ์ 6 ข้อเรียกร้องต่อผู้บังคับบัญชาและกลุ่มผู้ชุมนุมประกอบด้วย

1. พึงธำรงรักษาไว้ซึ่งระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

2. ตำรวจมีอำนาจหน้าที่ในการพิทักษ์รับใช้ประชาชน แต่ตำรวจก็ควรมีสิทธิในการปกป้องชีวิตและร่างกายของตัวเองด้วย

3. ผู้กระทำผิดกฎหมาย โดยเฉพาะผู้ที่ทำร้ายเจ้าหน้าที่ ที่รักษาความสงบเรียบร้อย จะต้องได้รับโทษโดยเร็ว

4. ต่อต้านการใช้ความรุนแรงต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจ ซึ่งปฏิบัติตามกฎหมายและเรียกร้องความเป็นธรรม เพื่อปกป้องศักดิ์ศรีของตำรวจ

5. พึงต่อต้านการบ่อนทำลายความสงบสุขของสังคมและสร้างความแตกแยกของสังคม โดยเฉพาะกลุ่มที่มุ่งทำลายศรัทธา ความน่าเชื่อถือ ให้เกลียดชังเจ้าหน้าที่ตำรวจอย่างไม่เป็นธรรม

และ 6. ต้องตรวจสอบ ติดตาม ต่อต้าน การทำลายชาติ ด้วยการบิดเบือน ใส่ร้ายองค์กร เจ้าหน้าที่ตำรวจ บ่อนทำลายระบบนิติรัฐ เพื่อประโยชน์ของตนหรือพวกพ้อง

ขณะที่ภายหลัง พล.ต.ต.ปิยะ ต๊ะวิชัย ผู้บังคับการตำรวจนครบาล 7 เป็นตัวแทนของกองบัญชาการตำรวจนครบาล รับข้อเรียกร้องทั้งหมด เพื่อนำไปเสนอต่อผู้บังคับบัญชาต่อไป